Jste zde: Home/  Služby a areál/  Dokumenty pro externí subjekty
Velikost textu:  A AA
Dokumenty pro externí subjekty
​Politika fyzické bezpečnosti UNIPETROL ve společnosti SPOLANA

Seznámení s bezpečnostní zprávou SPOLANA

Propustkový řád 
Směrnice_S-4.1.7_Propustkový řád
Směrnice_S-4.1.7_Propustkový řád_příloha_č.1
Směrnice_S-4.1.7_Propustkový řád_příloha_č.2
Směrnice_S-4.1.7_Propustkový řád_příloha_č.3
Směrnice_S-4.1.7_Propustkový řád_příloha_č.4
Směrnice_S-4.1.7_Propustkový řád_příloha_č.5
Směrnice_S-4.1.7_Propustkový řád_příloha_č.6
​Směrnice_S-4.1.7_Propustkový řád_příloha_č.7
​​Směrnice_S-4.1.7_Propustkový řád_příloha_č.8

Povinnosti externích subjektů v areálu SPOLANA s.r.o.
Směrnice_S-4.1.5_Povinnosti externích subjektů v areálu Spolana
Směrnice_S-4.1.5_Povinnosti externích subjektů v areálu Spolana_příloha_č.1
Směrnice_S-4.1.5_Povinnosti externích subjektů v areálu Spolana_příloha_č.2
Směrnice_S-4.1.5_Povinnosti externích subjektů v areálu Spolana_příloha_č.3
Směrnice_S-4.1.5_Povinnosti externích subjektů v areálu Spolana_příloha_č.4Evidence vstupu do kontrolovaného pásma 


Povolování práce na zařízení a prací za mimořádných podmínek 


Pravidla používání osobních ochranných pracovních prostředků 
Bezpečnostní instrukce_BI-00-03_Pravidla_používání osobních ochranných pracovních prostředků
 
 

Značky Skupiny ORLEN UNIPETROL