Jste zde: spolana.cz > CS/  Služby a areál/  Dokumenty pro externí subjekty
Velikost textu:  A AA
Dokumenty pro externí subjekty
​Politika fyzické bezpečnosti ORLEN Unipetrol ve společnosti SPOLANA

Seznámení s bezpečnostní zprávou SPOLANA

Vstup a vjezd do areálu SPOLANA s.r.o. (Propustkový řád)

Povinnosti externích subjektů v areálu SPOLANA s.r.o.


Evidence vstupu do kontrolovaného pásma 


Povolování práce na zařízení a prací za mimořádných podmínek 

Pravidla používání osobních ochranných pracovních prostředků 
​​​​​​​​​​​​​​​​
 
 

Značky Skupiny ORLEN UNIPETROL