Jste zde: Home/  Služby a areál/  Dokumenty pro externí subjekty
Velikost textu:  A AA
Dokumenty pro externí subjekty
​Politika fyzické bezpečnosti ORLEN Unipetrol ve společnosti SPOLANA

Seznámení s bezpečnostní zprávou SPOLANA

Propustkový řád 

Povinnosti externích subjektů v areálu SPOLANA s.r.o.


Evidence vstupu do kontrolovaného pásma 


Povolování práce na zařízení a prací za mimořádných podmínek 


Pravidla používání osobních ochranných pracovních prostředků 
Bezpečnostní instrukce_BI-00-03_Pravidla_používání osobních ochranných pracovních prostředků
​​​​​​
 
 

Značky Skupiny ORLEN UNIPETROL