Jste zde: Home/  Zodpovědná firma/  Životní prostředí
Velikost textu:  A AA
Životní prostředí
Společnost SPOLANA s.r.o. je jediným výrobcem PVC a kaprolaktamu v České republice, kromě toho na trh dodává také vysoce kvalitní průmyslové hnojivo na bázi síranu amonného a další chemické výrobky. Technologické postupy v petrochemické výrobě jsou doprovázeny emisemi škodlivých látek, jejich množství je však striktně v souladu s integrovaným povolením, které společnosti SPOLANA s.r.o. udělil v rámci oficiálního řízení Krajský úřad Středočeského kraje. 
SPOLANA s.r.o. plní své zákonné povinnosti také tím, že pravidelně reportuje množství emitovaných škodlivých látek do Integrovaného registru znečišťování (IRZ), který zřizuje a spravuje Ministerstvo životního prostředí jako veřejný informační systém veřejné správy. Provozovatelem IRZ je CENIA, česká informační agentura životního prostředí. Všechny ukazatele reportované v rámci IRZ jsou v souladu s limity, které společnosti SPOLANA s.r.o. předepisuje vydané integrované povolení.
Jednou z priorit společnosti SPOLANA s.r.o. i jejího vlastníka – skupiny Unipetrol – je minimalizace dopadů její činnosti na životní prostředí. Příkladem mohou být aktuální investice do nových zařízení v řádech  stovek milionů korun, které omezí emise z podnikové energetiky, jedná se o výstavbu nových energetických kotlů a přechod z uhlí na zemní plyn. K datu 30. 11. 2017 byl ukončen provoz amalgámové elektrolýzy, kde byla používána rtuť.  V současné době zde probíhají přípravné práce před hlavním sanačním zásahem. Emise látek ze skupiny rakovinotvorných byly meziročně zvýšeny  o 0,6 tuny, což je v důsledku zvýšené frekvence přejezdů technologie. Celkově se za pak uplynulý rok podařilo hodnoty všech emitovaných látek meziročně snížit o 5,8 %.
Vedení společnosti SPOLANA s.r.o. si rovněž uvědomuje význam transparentní a otevřené komunikace s občany, zastupiteli a zájmovými organizacemi z obcí v okolí areálu výrobního podniku. Proto Spolana dlouhodobě spolupracuje například s Ekologickým centrem Kralupy, neziskovou nestátní společností ALKA Wildlife věnující se péči a ochraně volně žijících druhů živočichů, oblastní organizací Českého rybářského svazu v Neratovicích či s oblastní organizací Českého svazu včelařů v Libiši.
Výrobní podnik SPOLANA s.r.o. se také přihlásil k dobrovolnému programu Responsible Care - Odpovědné podnikání v chemii a je členem České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj (Czech BCSD). Podnik má vybudován systém řízení ochrany životního prostředí (EMS) dle normy EN ISO 14001:2004. Certifikát EMS zde.

 
 ​
 
​​​​​​
 
 

Značky Skupiny ORLEN UNIPETROL