Jste zde: spolana.cz > CS/  Odpovědná firma/  Životní prostředí
Velikost textu:  A AA
Životní prostředí
CSR_Enviro_CZ.jpg

Společnost SPOLANA s.r.o. je jediným výrobcem PVC a kaprolaktamu v České republice, kromě toho na trh dodává také vysoce kvalitní průmyslové hnojivo na bázi síranu amonného a další chemické výrobky. Technologické postupy v petrochemické výrobě jsou doprovázeny emisemi škodlivých látek, jejich množství je však striktně v souladu s integrovaným povolením, které společnosti SPOLANA s.r.o. udělil v rámci oficiálního řízení Krajský úřad Středočeského kraje. 
SPOLANA s.r.o. plní své zákonné povinnosti také tím, že pravidelně reportuje množství emitovaných škodlivých látek do Integrovaného registru znečišť​ování (IRZ), který zřizuje a spravuje Ministerstvo životního prostředí​ jako veřejný informační systém veřejné správy. Provozovatelem IRZ je CENIA, česká informační agentura životního prostředí. Všechny ukazatele reportované v rámci IRZ jsou v souladu s limity, které společnosti SPOLANA s.r.o. předepisuje vydané integrované povolení.
Jednou z priorit společnosti SPOLANA s.r.o. i jejího vlastníka – skupiny ORLEN Unipetrol – je minimalizace dopadů její činnosti na životní prostředí. Příkladem mohou být aktuální investice do nových zařízení v řádech  stovek milionů korun, které omezí emise z podnikové energetiky, jedná se o výstavbu nových energetických kotlů a přechod z uhlí na zemní plyn. K datu 30. 11. 2017 byl ukončen provoz amalgámové elektrolýzy, kde byla používána rtuť.  V současné době zde probíhají přípravné práce před hlavním sanačním zásahem. Emise látek ze skupiny rakovinotvorných byly meziročně zvýšeny  o 0,6 tuny, což je v důsledku zvýšené frekvence přejezdů technologie. Celkově se za pak uplynulý rok podařilo hodnoty všech emitovaných látek meziročně snížit o 5,8 %.


Odpovědné podnikání v chemii (Responsible Care)

​​
Ochrana životního prostředí a zodpovědný přístup je jednou z našich priorit. V roce 1999 jsme se přihlásili k plnění celosvětového programu Odpovědné podnikání v chemii (Responsible Care). Opakovaně jsme obhájili své závazky, které vyplývají z plnění programu, a Svaz chemického průmyslu (SCHP ČR) nám opakovaně propůjčil oprávnění užívat logo programu. Zprávy o plnění programu Odpovědného podnikání v chemii jsou každoročně projednávány se zástupci odborových organizací a zástupci místních i regionálních samospráv.​

Výrobní podnik SPOLANA s.r.o. se také přihlásil k dobrovolnému programu Responsible Care - Odpovědné podnikání v chemii a je členem 
České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj (Czech BCSD). Podnik má vybudován systém řízení ochrany životního prostředí (EMS) dle normy EN ISO 14001:2004. Certifikát EMS zde.
 
Každoročně vynakládáme více než miliardu korun do ochrany životního prostředí, ochrany zdraví a bezpečnosti práce. Průběžně modernizujeme výrobu, optimalizujeme energetickou náročnost, snižujeme objem emisních a odpadních látek a ve spolupráci s Ministerstvem financí ČR likvidujeme staré ekologické zátěže. Za posledních deset let objem emisí vypouštěných do odpadních vod klesl již o 83 % a objem emisí vypouštěných do ovzduší o 70 %.

Certifikace

​​

Dodržování pravidel, jejich kontrola a správnost aplikace do praxe je podpořena řadou dalších certifikací. Ty přispívají ke správnému přístupu k ochraně životního prostředí:
  • Environmentální systém řízení (EMS) dle ISO 14001
  • Systém řízení kvality (QMS) dle ISO 9001 
  • Systém řízení bezpečnosti při práci (HSMS) dle ISO 45001
  • Systém hospodaření s energií (EnMS) dle ISO 50001

Společná zpráva o ochraně zdraví, bezpečnosti práce a životního prostředí

​​

Podrobné informace o stavu a vývoji vlivů aktivit skupiny na životní prostředí jsou každoročně publikovány ve Společné zprávě o ochraně zdraví, bezpečnosti práce a životního prostředí skupiny ORLEN Unipetrol (do roku 2006 pod názvem Společná environmentální zpráva). Soupis všech zpráv je uveden v pravé části této stránky.
 
Zástupci skupiny ORLEN Unipetrol také informují veřejnost o vlivu jednotlivých provozů na okolní životní prostředí na zasedáních zastupitelstva sousedících obcí. Dále organizujeme setkání se starosty obcí regionu, při kterých také informujeme o našich aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí.
 

Spolupracujeme s Ekologickými centry Most a Kralupy nad Vltavou

​​
Ochranu životního prostředí a informovanost občanů v regionech našich rafinérií realizujeme také ve spolupráci s Ekologickým centrem Most a Ekologickým centrem Kralupy nad Vltavou. Počátek jejich činnosti za podpory naší skupiny spadá až do roku 2000. Posláním obou center je aktivní i objektivní poskytování informací o životním prostředí, řešení stížností obyvatel včetně ekologické výchovy.
 
Ekologické centrum Most: www.ecmost.cz
Ekologické centrum Kralupy nad Vltavou: www.eckralupy.cz
 

​Zarybňujeme řeku Labe

​​
Ve spolupráci s místními rybáři financujeme pravidelné vypouštění ryb do řeky Labe. Se severočeskými rybáři jsme vypustili od roku 2010 do vod Bíliny 8 tun původních druhů ryb v celkové hodnotě 700 tisíc korun. Do Labe rybáři od roku 2013 vypustili přes 2000 kg ryb. 
 
Další informace:
Zarybňování Labe

Podporujeme hnízdění sokola stěhovavého

​​

Se sdružením Alka Wildlife pečujeme o sokoly stěhovavé, kteří hnízdí v areálech výrobních závodů v Neratovicích, ale také v Litvínově, Kralupech nad Vltavou. 
 
V současné době jsou dvě hnídní budky umístěny na komínech teplárny a etylenové jednotky 
v Záluží u Litvínova, další na komíně rafinérie v Kralupech nad Vltavou a poslední na komíně ve Spolaně Neratovice. Od roku 2011 se vylíhlo již 30 sokolích mláďat. 
 
Další informace:
Sokoli v ORLEN Unipetrolu
  

Staráme se o včely a stáčíme med v neratovické Spolaně

​​
  
Ve společnosti Spolana Neratovice nejen dbáme na ochranu životního prostředí, ale také podporujeme jeho rozvoj. Okolí výrobního areálu, zejména dočišťovací nádrže, jsou vyhledávaným útočištěm řady chráněných a ohrožených živočišných druhů. Čistotu areálu potvrzuje přítomnost vydry říční, čírky obecné, ledňáčka říčního nebo pstruha obecného, tedy živočichů vysoce citlivých na kvalitu životního prostředí. Od roku 2018 se staráme o včelí úly, které jsou umístěné v místě starého areálu výroby čokolády a sacharinu, a pravidelně stáčíme květový med výborné kvality, což potvrdily testy akreditované laboratoře Výzkumného ústavu včelařského.
 
Další informace:
​​​​​​​​​​​​
 
 
 

Značky Skupiny ORLEN UNIPETROL