Jste zde: spolana.cz > CS/  Odpovědná firma/  Životní prostředí
Velikost textu:  A AA
Životní prostředí
CSR_Enviro_CZ.jpg

Společnost SPOLANA s.r.o. je jediným výrobcem PVC a kaprolaktamu v České republice, kromě toho na trh dodává také vysoce kvalitní průmyslové hnojivo na bázi síranu amonného a další chemické výrobky. Technologické postupy v petrochemické výrobě jsou doprovázeny emisemi škodlivých látek, jejich množství je však striktně v souladu s integrovaným povolením, které společnosti SPOLANA s.r.o. udělil v rámci oficiálního řízení Krajský úřad Středočeského kraje. 
SPOLANA s.r.o. plní své zákonné povinnosti také tím, že pravidelně reportuje množství emitovaných škodlivých látek do Integrovaného registru znečišť​ování (IRZ), který zřizuje a spravuje Ministerstvo životního prostředí​ jako veřejný informační systém veřejné správy. Provozovatelem IRZ je CENIA, česká informační agentura životního prostředí. Všechny ukazatele reportované v rámci IRZ jsou v souladu s limity, které společnosti SPOLANA s.r.o. předepisuje vydané integrované povolení.
Jednou z priorit společnosti SPOLANA s.r.o. i jejího vlastníka – skupiny ORLEN Unipetrol – je minimalizace dopadů její činnosti na životní prostředí. Příkladem mohou být aktuální investice do nových zařízení v řádech  stovek milionů korun, které omezí emise z podnikové energetiky, jedná se o výstavbu nových energetických kotlů a přechod z uhlí na zemní plyn. K datu 30. 11. 2017 byl ukončen provoz amalgámové elektrolýzy, kde byla používána rtuť.  V současné době zde probíhají přípravné práce před hlavním sanačním zásahem. Emise látek ze skupiny rakovinotvorných byly meziročně zvýšeny  o 0,6 tuny, což je v důsledku zvýšené frekvence přejezdů technologie. Celkově se za pak uplynulý rok podařilo hodnoty všech emitovaných látek meziročně snížit o 5,8 %.

Zpráva o vlivu na životní prostředí_2023


Odpovědné podnikání v chemii (Responsible Care)

​​
Ochrana životního prostředí a zodpovědný přístup je jednou z našich priorit. V roce 1999 jsme se přihlásili k plnění celosvětového programu Odpovědné podnikání v chemii (Responsible Care). Opakovaně jsme obhájili své závazky, které vyplývají z plnění programu, a Svaz chemického průmyslu (SCHP ČR) nám opakovaně propůjčil oprávnění užívat logo programu. Zprávy o plnění programu Odpovědného podnikání v chemii jsou každoročně projednávány se zástupci odborových organizací a zástupci místních i regionálních samospráv.​

Výrobní podnik SPOLANA s.r.o. se také přihlásil k dobrovolnému programu Responsible Care - Odpovědné podnikání v chemii a je členem 
České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj (Czech BCSD). Podnik má vybudován systém řízení ochrany životního prostředí (EMS) dle normy EN ISO 14001. Certifikát EMS zde.
 
Každoročně vynakládáme více než miliardu korun do ochrany životního prostředí, ochrany zdraví a bezpečnosti práce. Průběžně modernizujeme výrobu, optimalizujeme energetickou náročnost, snižujeme objem emisních a odpadních látek a ve spolupráci s Ministerstvem financí ČR likvidujeme staré ekologické zátěže. Za posledních deset let objem emisí vypouštěných do odpadních vod klesl již o 83 % a objem emisí vypouštěných do ovzduší o 70 %.

Certifikace

​​

Dodržování pravidel, jejich kontrola a správnost aplikace do praxe je podpořena řadou dalších certifikací. Ty přispívají ke správnému přístupu k ochraně životního prostředí:
  • Environmentální systém řízení (EMS) dle ISO 14001
  • Systém řízení kvality (QMS) dle ISO 9001 
  • Systém řízení bezpečnosti při práci (HSMS) dle ISO 45001
  • Systém hospodaření s energií (EnMS) dle ISO 50001

Společná zpráva o ochraně zdraví, bezpečnosti práce a životního prostředí

​​
Podrobné informace o stavu a vývoji vlivů aktivit skupiny na životní prostředí jsou každoročně publikovány ve Společné zprávě o ochraně zdraví, bezpečnosti práce a životního prostředí skupiny ORLEN Unipetrol (do roku 2006 pod názvem Společná environmentální zpráva). Soupis všech zpráv je uveden v pravé části této stránky.
 
Zástupci skupiny ORLEN Unipetrol také informují veřejnost o vlivu jednotlivých provozů na okolní životní prostředí na zasedáních zastupitelstva sousedících obcí. Dále organizujeme setkání se starosty obcí regionu, při kterých také informujeme o našich aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí.
 

Spolupracujeme s Ekologickými centry Most a Kralupy nad Vltavou

​​
Ochranu životního prostředí a informovanost občanů v regionech našich rafinérií realizujeme také ve spolupráci s Ekologickým centrem Most a Ekologickým centrem Kralupy nad Vltavou. Počátek jejich činnosti za podpory naší skupiny spadá až do roku 2000. Posláním obou center je aktivní i objektivní poskytování informací o životním prostředí, řešení stížností obyvatel včetně ekologické výchovy.
 
Ekologické centrum Most: www.ecmost.cz
Ekologické centrum Kralupy nad Vltavou: www.eckralupy.cz
 

​Zarybňujeme řeku Labe

​​
Ve spolupráci s místními rybáři financujeme pravidelné vypouštění ryb do řeky Labe. Se severočeskými rybáři jsme vypustili od roku 2010 do vod Bíliny 8 tun původních druhů ryb v celkové hodnotě 700 tisíc korun. Do Labe rybáři od roku 2013 vypustili přes 2000 kg ryb. 
 
Další informace:
Zarybňování Labe

Podporujeme hnízdění sokola stěhovavého

​​
Se sdružením Alka Wildlife pečujeme o sokoly stěhovavé, kteří hnízdí v areálech výrobních závodů v Neratovicích, ale také v Litvínově, Kralupech nad Vltavou. 
 
V současné době jsou dvě hnídní budky umístěny na komínech teplárny a etylenové jednotky 
v Záluží u Litvínova, další na komíně rafinérie v Kralupech nad Vltavou, v Pardubicích a poslední na komíně ve Spolaně Neratovice. Od roku 2011 se vylíhlo již 41 sokolích mláďat. 
 
Další informace:
Sokoli v ORLEN Unipetrolu

Staráme se o včely a stáčíme med v neratovické Spolaně

​​
Ve společnosti Spolana Neratovice nejen dbáme na ochranu životního prostředí, ale také podporujeme jeho rozvoj. Okolí výrobního areálu, zejména dočišťovací nádrže, jsou vyhledávaným útočištěm řady chráněných a ohrožených živočišných druhů. Čistotu areálu potvrzuje přítomnost vydry říční, čírky obecné, ledňáčka říčního nebo pstruha obecného, tedy živočichů vysoce citlivých na kvalitu životního prostředí. Od roku 2018 se staráme o včelí úly, které jsou umístěné v místě starého areálu výroby čokolády a sacharinu, a pravidelně stáčíme květový med výborné kvality, což potvrdily testy akreditované laboratoře Výzkumného ústavu včelařského.
 
Další informace:
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
 
 
 

Značky Skupiny ORLEN UNIPETROL