Jste zde: spolana.cz > CS/  Odpovědná firma/  Podporujeme
Velikost textu:  A AA
Podporujeme
 

Ekologické centrum Kralupy nad Vltavou 
Zajišťuje provoz Zelené linky, semináře pro žáky ZŠ. Spolupracuje se Spolanou při vysazování ryb do Labe, kde pro děti zajišťuje program s ekologickou tématikou. Také se podílí na zajištění programu při finále chemické soutěže Výzva pro chemika, kterou Spolana každoročně pořádá (www.vyzvaprochemika.cz).

zelena_linka.jpg


Alka Wildlife 
Samička sokola stěhovavého se usadila ve Spolaně již v roce 2015, teprve v roce 2019 si však přivedla partnera a společně vyvedli první mládě. Pár se uhnízdil na osmdesátimetrovém komínu bývalé čistírny exhalací i v roce 2020 a dočkal se dvou mladých. Celkem se jim povedly vyvést již tři mláďatea. Život sokolí rodiny zaznamenává ornitolog Václav Beran z neziskové organizace ALKA Wildlife, se kterou Unipetrol spolupracuje již desátým rokem.

Díky partnerství Unipetrolu s organizací ALKA Wildlife se podařilo od roku 2011 navýšit počet dravců o 30 sokolů. Tento druh je jeden z mála, který v naší krajině v minulém století zcela vyhynul a dokázal se úspěšně vrátit. Dožívá se až dvaceti let a na svá oblíbená hnízdiště se vrací celý život. Vedle Spolany sídlí sokol stěhovavý v areálech Unipetrolu v Záluží u Litvínova a v Kralupech nad Vltavou​.

Sokol stěhovavý dokáže vyvinout maximální rychlost při střemhlavém letu až 350 km/h a je pravděpodobně nejrychlejším živočichem na Zemi. Sokol je na českém území tradičním ptačím druhem. Populace tohoto predátora lovícího holuby, kachny a další menší ptáky a netopýry byla nejsilnější ve čtyřicátých a padesátých letech minulého století, kdy se na území tehdejšího Československa pohybovalo až šedesát párů. Z české krajiny sokoli vymizeli v 70. letech minulého století kvůli nadměrnému používání pesticidů v zemědělství. Opětovně se začali objevovat na konci 80. let. Na přelomu tisíciletí se v Česku pohybovalo již zhruba dvacet párů. Dnes díky přísné ochraně žije na našem území zhruba sto párů sokola stěhovavého

logo_Alka_Wildlife.png

Český svaz včelařů
Včelaři stáčejí med v neratovické chemičce třetím rokem. Že jde o med mimořádné kvality, potvrdily nejen odborné testy Výzkumného ústavu včelařského, ale také dvě zlaté medaile udělené v minulých letech porotou soutěže Český med. Spolupracují s místním pobočkou Českého svazu včelařů v Libiši.

Význam včel nespočívá jen v produkci medu a dalších látek. Včely především pomáhají monitorovat kvalitu životního prostředí a zabezpečují opylení kulturních plodin i volně rostoucí vegetace. Jejich přínos pro přírodu je proto nepostradatelný. „Úspěšný chov včel dokazuje, že se životní prostředí ve Spolaně, v chemickém závodě, výrazně zlepšilo. Dnešní Spolana totiž s přehledem splňuje všechny emisní limity a vliv výroby na okolí je minimální, což mimo jiné dokazuje i kvalita medu. V rozšiřování chovu bychom rádi pokračovali i v dalších letech. Do velkovýroby medu se ale pouštět nehodláme. Spolanský med využíváme převážně jako pozornost pro firemní partnery a pracovní návštěvy," řekl Miroslav Falta, jednatel Spolany.

V okolí neratovického chemického areálu se nachází i díky toku řeky Labe rozmanitá fauna a flóra. Včelaři z místní oborové organizace tak přišli před dvěma lety s myšlenkou chovu včel v místech původní výroby čokolády a sacharinu. Tehdy byla snůška rekordně vysoká a podařilo se nadvakrát stočit bezmála sto dvacet kilogramů medu, který se stoprocentním hodnocením získal zlatou medaili kvality v soutěži Český med roku 2018.

logo_cesky_svaz_vcelaru.png

Český rybářský svaz místní organizace Neratovice
Vypouštění ryb do Labe pořádá již sedmým rokem neratovická společnost Spolana. Zarybňování má za cíl zlepšit ekosystém řeky. Kromě Českého rybářského svazu a Ekologického centra Kralupy nad Vltavou se vysazení 500 kilo ryb zúčastnili i třeťáci z neratovické základní školy. Během dlouholeté spolupráce na tomto ekologickém programu organizátoři vypustili do Labe již 3,5 tuny ryb.

„Ryby vysazujeme dvakrát ročně v Neratovicích v těsné blízkosti areálu Spolana ve spolupráci s místním rybářským svazem a ekologickým centrem. Pozitivním ukazatelem čistoty vody v okolí je jejich dobrá kondice i stav tamní rybí populace,“ pochvaluje si Mirek Falta, jednatel Spolany. Pravidelné zarybňování je pro udržení vodního ekosystému nezbytné. Spolana se podílí nejen na vysazování ryb, ale také na zajišťování co nejlepšího životního prostředí pro všechny vodní živočichy. Čistotu vody v okolí výrobního areálu dokládají výsledky pravidelného monitoringu i oblíbené rybářské závody na Labi. 
Neratovický Salon Neratovice 
Spolana je generálním partnerem hlavní kulturní a společenská akce, kterou každoročně pořádá město Neratovice - Neratovický salon.
​​​​​​​​
 
 
 

Značky Skupiny ORLEN UNIPETROL