Velikost textu:  A AA
Imise
Měření imisí rtuti
 
Spolana provádí měření imisí rtuti v okolí Spolany na čtyřech monitorovacích stanicích a to v Neratovicích, v Libiši, v Tišicích a v Tuhani s frekvencí čtyřikrát ročně. Imisní limity pro rtuť nejsou legislativou stanoveny, naměřené hodnoty jsou porovnávány hodnotou 50 ng/m3 doporučenou hygienickou stanicí. Hodnoty naměřených imisí na monitorovacích stanicích Spolany jsou trvale hluboko pod doporučenou hodnotou.
Měření provádí externí firma Technické služby ochrany ovzduší Praha a.s. Protokoly z autorizovaného měření zasílá Spolana pravidelně okolním obcím, Krajskému úřadu Středočeského kraje, Krajské hygienické stanici Středočeského kraje a Ekologickému centru v Kralupech nad Vltavou. 


​​​​​​​​​​​​​​
 
 

Značky Skupiny ORLEN UNIPETROL