Jste zde: spolana.cz > CS/  Kariéra
Velikost textu:  A AA
Kariéra
Personální politika
Personální politika Spolany se řídí zásadami přijatými v rámci skupiny Unipetrol. Součástí personální politiky je rovněž kolektivní smlouva mezi odbory Spolany a jejím vedením. V platnosti je kolektivní smlouva pro léta 2020 - 2023.
 
Vývoj zaměstnanosti
Zvyšování efektivity fungování podniku je trvalým procesem. Jeho součástí je i vyhodnocování potřeby pracovních míst. V současné době SPOLANA s.r.o. zaměstnává přes 700 zaměstnanců.
 
Zvyšování kvalifikace
Pro udržení a zvýšení kvalifikace bylo v roce 2019 v oblasti povinného školení a přezkušování proškoleno 970 zaměstnanců. Odborných kurzů, seminářů a konferencí se zúčastnilo 60 zaměstnanců podniku. 
 
Péče o zdraví zaměstnanců a pracovní prostředí
V oblasti péče o zdraví zaměstnanců jsou smluvně zajištěni lékaři, kteří jsou seznámeni s pracovními podmínkami jednotlivých pracovišť ve Spolaně. Vstupní, výstupní a preventivní prohlídky jsou zaměřeny na specifická rizika podle vykonávaných profesí na pracovištích.​
 
 

Značky Skupiny ORLEN UNIPETROL