Jste zde: spolana.cz > CS/  Produkty/  Kaprolaktam/  Granulovaný (šupinkový) kaprolaktam technický
Velikost textu:  A AA
Granulovaný (šupinkový) kaprolaktam technický

Kaprolaktam granulovaný (šupinkový) je bílá krystalická látka, silně hygroskopická, s charakteristickým zápachem. Je základní surovinou pro výrobu polyamidu 6, který se dále používá v textilním nebo v plastikářském průmyslu. Polyamidová vlákna mají velmi široké použití při výrobě silonu, nylonu či perlonu. Pro svou pružnost se uplatňují zejména při výrobě sportovního oblečení, ale i dalších sportovních potřeb - například pro vodní sporty, zimní sporty či vysokohorskou turistiku a horolezectví. Kaprolaktam je biologicky snadno odbouratelný.​


Znak kvality​ Jednotka Hodnoty Zkouší se podle
Bod tuhnutí, min. °C 69,0 SOP-A-166
Těkavé zásady, max. mekv/kg 0,4 SOP-A-165
Permanganátové číslo (3% vodný roztok)*, min. s 12 000 SOP-A-165
Permanganátový index (3% vodný roztok)*, max. 4,4 SOP-A-165
Zabarvení podle Hazena (50% vodný roztok), max. HJ (APHA) 5 SOP-A-165
Popel, max. mg/kg 7 SOP-A-166
Železo, max. mg/kg 0,5 SOP-A-166
Látky nerozpustné ve vodě, max. mg/kg 5 SOP-A-166
Alkalita, max. mekv/kg 0,1 SOP-A-165
Acidita, max. mekv/kg 0,05 SOP-A-165
Voda, max. % 0,1 SOP-A-102
Absorbance (50% vodný roztok, λ=290 nm, 10 mm kyveta), max. 0,05 SOP-A-121
​​​​​​​​​
​​

obchodní KONTAKTy

Filip Hodaň
Key account manager
​+420 315 666 400
+420 736 506 588
filip.hodan@spolana.cz​​

 
 
 

Značky Skupiny ORLEN UNIPETROL