Jste zde: spolana.cz > CS/  MÉDIA/  Aktuality/  Spolana plní veškeré předepsané limity
Velikost textu:  A AA
Spolana plní veškeré předepsané limity

24-10-2016  

Technologické postupy v petrochemické výrobě jsou doprovázeny emisemi škodlivých látek, jejich množství je však striktně v souladu s integrovaným povolením, které společnosti SPOLANA a.s. udělil v rámci oficiálního řízení Krajský úřad Středočeského kraje. 
SPOLANA a.s. plní své zákonné povinnosti také tím, že pravidelně reportuje množství emitovaných škodlivých látek do Integrovaného registru znečišťování (IRZ), který zřizuje a spravuje Ministerstvo životního prostředí jako veřejný informační systém veřejné správy. Provozovatelem IRZ je CENIA, česká informační agentura životního prostředí. Všechny ukazatele reportované v rámci IRZ jsou v souladu s limity, které společnosti SPOLANA a.s. předepisuje vydané integrované povolení.
Jednou z priorit společnosti SPOLANA a.s. i jejího vlastníka – skupiny Unipetrol – je minimalizace dopadů její činnosti na životní prostředí. Příkladem mohou být aktuální investice do nových zařízení v řádech desítek milionů korun, které omezí emise trichloretylenu. Emise látek ze skupiny rakovinotvorných byly meziročně sníženy bezmála o dvě tuny, ještě před plánovaným blížícím se ukončením provozu amalgámové elektrolýzy Spolana snížila v letech 2012 – 2015 roční emise rtuti a jejích sloučenin o 66 % na současných 42 kg. Celkově se za pak uplynulý rok podařilo hodnoty všech emitovaných látek meziročně snížit o 5 %.
Vedení společnosti SPOLANA a.s. si rovněž uvědomuje význam transparentní a otevřené komunikace s občany, zastupiteli a zájmovými organizacemi z obcí v okolí areálu výrobního podniku. Proto Spolana dlouhodobě spolupracuje například s Ekologickým centrem Kralupy, neziskovou nestátní společností ALKA Wildlife věnující se péči a ochraně volně žijících druhů živočichů či oblastní organizací Českého rybářského svazu v Neratovicích. Součástí otevřené komunikace s okolními obcemi a jejich obyvateli je také Den otevřených dveří, který se v areálu Spolany naposledy uskutečnil 23. září 2016.
Výrobní podnik SPOLANA a.s. se také přihlásil k dobrovolnému programu Responsible Care - Odpovědné podnikání v chemii a je členem České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj (Czech BCSD).

« zpět

 
 
 

Značky Skupiny ORLEN UNIPETROL