Jste zde: spolana.cz > CS/  MÉDIA/  Aktuality/  Zarybňování Labe pokračuje. Děti společně s rybáři vysadili do řeky půl metráku
Velikost textu:  A AA
Zarybňování Labe pokračuje. Děti společně s rybáři vysadili do řeky půl metráku

24-09-2021  

Třeťáci a čtvrťáci spolu s rybáři vypustili do Labe v Neratovicích dalších 500 kilogramů ryb. Akci pořádá již osmým rokem neratovická společnost Spolana, která je součástí rafinérské a petrochemické skupiny ORLEN Unipetrol. Vysazováním se podnik podílí na obnově rybí populaci v řece a pomáhá tak zlepšovat její ekosystém. Vedle Spolany a Českého rybářského svazu se projektu účastní Ekologické centrum Kralupy nad Vltavou. Projekt si současně klade za cíl vzbudit u dětí ze základních škol zájem o životní prostředí. Díky tomuto ekologickému programu organizátoři doposud vypustili do Labe celkem 4,5 tuny ryb v hodnotě přibližně 400 tisíc korun.

„Dlouhodobě se zapojujeme do péče o životní prostředí i skrze projekty společenské odpovědnosti, kterými jsou chov včel medonosných v našem výrobním areálu, podpora hnízdění sokolů stěhovavých nebo právě zarybňování Labe,“ představuje aktivity Miroslav Falta, jednatel Spolany, a pokračuje: „Do řeky vysazujeme ryby již osm let ve spolupráci s místním rybářským svazem. Časem se k nám připojilo i ekologické centrum, které dětem vysvětluje zábavnou formou ekologická témata.“ Největším pozitivem projektu je perfektní stav a kondice rybí populace, které dokládají výsledky pravidelného monitoringu čistoty vody v okolí výrobního závodu Spolana.

 

„Na akci jsme tentokrát pozvali mladší žáky, protože je důležité, aby už i oni získávali povědomí o odpovědném chování k životnímu prostředí. Připravili jsme pro ně spoustu naučně-zábavných aktivit, například o třídění odpadů,“ komentuje lektorka Ekologického centra Kralupy nad Vltavou Jana Krátká.

Rybáři společně s libišskými žáky oživili podzimní vody řeky Labe o známé druhy ryb, mezi kterými nechyběl lín obecný, amur bílý, štika obecná, sumec velký a kapr obecný. Tyto druhy ryb vytvářejí v řece vyvážené společenství, které plní řadu ekologických funkcí. „Kapr obecný se dožívá až 30 let, pokud ho tedy někdo dřív neuloví a nesní. Děti měly možnost se o něm a dalších druzích ryb dozvědět celou řadu zajímavých informací,“ shrnuje Iva Šťastná, vedoucí rybářského kroužku Neratovice.

Spolana je vedle zarybňování Labe a chovu včel také aktivní v podpoře ohroženého sokola stěhovavého. Ve spolupráci s neziskovou organizací ALKA Wildlife se stará o sokoly od roku 2015. Celkem se zde vylíhlo již šest mláďat. Vliv výroby ve společnosti Spolana na životní prostředí se v posledních letech výrazně snížil. Okolí výrobního areálu, zejména dočišťovací nádrž, je vyhledávaným útočištěm řady chráněných a ohrožených živočišných druhů. Čistotu areálu potvrzuje přítomnost vydry říční, čírky obecné, ledňáčka říčního nebo pstruha obecného, tedy živočichů vysoce citlivých na kvalitu životního prostředí.

01 Zarybňování Labe pokračuje. Děti společně s rybáři vysadili do řeky půl metráku ryb .jpg

02 Zarybňování Labe pokračuje. Děti společně s rybáři vysadili do řeky půl metráku ryb .jpg

03 Zarybňování Labe pokračuje. Děti společně s rybáři vysadili do řeky půl metráku ryb .jpg
04 Zarybňování Labe pokračuje. Děti společně s rybáři vysadili do řeky půl metráku ryb .jpg

05 Zarybňování Labe pokračuje. Děti společně s rybáři vysadili do řeky půl metráku ryb .jpg

06 Zarybňování Labe pokračuje. Děti společně s rybáři vysadili do řeky půl metráku ryb .jpg

07 Zarybňování Labe pokračuje. Děti společně s rybáři vysadili do řeky půl metráku ryb .jpg

SPOLANA s.r.o. je jednou z největších chemických společností v České republice a jediným českým výrobcem PVC a kaprolaktamu. Produkuje také síran amonný a kyselinu sírovou. Zaměstnává více než 700 lidí. Od roku 2016 je Spolana vlastněna skupinou ORLEN Unipetrol. Skupina ORLEN Unipetrol je největší rafinérskou a petrochemickou společností v Česku. Zaměřuje se na zpracování ropy a na výrobu, distribuci a prodej pohonných hmot a petrochemických produktů – zejména plastů a hnojiv. Ve všech těchto oblastech patří k významným hráčům na českém i středoevropském trhu. Do skupiny ORLEN Unipetrol spadají rafinérie a výrobní závody v Litvínově a Kralupech nad Vltavou, společnost Paramo se značkou Mogul v Pardubicích, neratovická společnost Spolana a dvě výzkumná centra v Litvínově a Brně. Součástí ORLEN Unipetrolu je i síť čerpacích stanic Benzina ORLEN v Česku a na Slovensku. V Česku je Benzina ORLEN s počtem 421 stanic největším řetězcem, na Slovensku s 15 stanicemi od roku 2019 nejrychleji rostoucím řetězcem. ORLEN Unipetrol je v České republice jedna z největších firem z hlediska obratu. Zaměstnává více než 4 800 lidí. ORLEN Unipetrol je kromě rozvoje podnikání hrdý na to, že je společensky odpovědnou společností. Proto věnuje stejnou míru pozornosti iniciativám zaměřeným na kultivaci a podporu udržitelného rozvoje, vzdělávání, místních komunit a životního prostředí. V roce 2005 se ORLEN Unipetrol stal součástí skupiny ORLEN, která je největším zpracovatelem ropy ve střední Evropě.

 Kontakt: Pavel Kaidl, tiskový mluvčí, telefon: +420 225 001 407, +420 736 502 520, e-mail: pavel.kaidl@orlenunipetrol.cz​

« zpět

 
 
 

Značky Skupiny ORLEN UNIPETROL