Jste zde: Home/  MÉDIA/  Aktuality/  V Labi se nově mrská 400 kilo rybích násad. Byly u toho i děti z Neratovic
Velikost textu:  A AA
V Labi se nově mrská 400 kilo rybích násad. Byly u toho i děti z Neratovic

30-10-2019  

Po úspěšném jarním vysazení rybích násad do největší české řeky Labe vypustilo padesát dětí ze třetí a čtvrté třídy základní školy Ing. M. Plesingera-Božinova v Neratovicích do jejích vod dalších 400 kilogramů ryb. ​Odolné původní druhy ryb, především lína obecného, štiku obecnou, sumce velkého, úhoře říčního a kapra obecného, dodala oblastní organizace Českého rybářského svazu v Neratovicích. Vysazení ryb zorganizovala a financovala Spolana, která patří do rafinérské a petrochemické skupiny Unipetrol. Během šesti let existence tohoto ekologického programu bylo do Labe vypuštěno téměř 3 000 kilogramů ryb.

„Také letos vysazujeme ryby do řeky Labe dvakrát. Na jarní výsadbu v Neratovicích u železničního mostu jsme navázali podzimní akcí, při které si děti, díky příznivému počasí, mohly opéct i špekáčky. Letos se již druhým rokem zapojily lektorky z Ekologického centra Kralupy, které si pro děti připravily soutěže s ekologickou tématikou. Zhruba padesátka dětí si z akce odnesla velký zážitek umocněný zajímavou zkušeností, vypustit do řeky vlastní živou rybu,“ uvádí Miroslav Falta, jednatel společnosti Spolana.  

Rybáři s dětmi oživili podzimní vody řeky Labe o různé druhy ryb, jako je lín obecný, amur bílý, štika obecná, sumec velký a kapr obecný. Tyto druhy ryb vytvářejí v řece vyvážené společenství, které plní řadu ekologických funkcí. „Vzhledem k velikosti, které ryby v Labi dorůstají, jsou tyto druhy zároveň cenným úlovkem zejména pro mladé začínající sportovní rybáře. Každoročně na Labi pořádáme rybářské závody, o které je tradičně velký zájem,“ vysvětluje Vladislav Náhlovský, předseda místní organizace Českého rybářského svazu, a dodává: „Pravidelné zarybňování Labe je pro udržení vodního ekosystému nezbytné.“ Spolana se podílí nejen na vysazování ryb, ale také na zajišťování co nejlepšího životního prostředí pro všechny vodní živočichy. Čistotu vody v okolí výrobního areálu dokládají výsledky pravidelného monitoringu stavu a kondice rybí populace i opakované rybářské závody.
 „Pozvání jsme rádi přijali. O účast byl mezi dětmi i pedagogy veliký zájem. Děti měly možnost si podrobně prohlédnout a osahat říční ryby, ale také se dozvědět od rybářů různé zajímavosti z jejich života. Díky soutěžím připraveným Ekologickým centrem Kralupy, si děti procvičily a rozšířily své znalosti o životním prostředí a jeho ochraně,“ říká Jaroslava Šafářová, učitelka ze Základní školy Ing. M. Plesingera-Božinova z Neratovic.
„My jsme si pro děti připravili několik zábavných aktivit s ekologickou tématikou, protože je důležité, aby už malé děti získávaly povědomí o odpovědném chování k životnímu prostředí,“ říká Jana Krátká, lektorka Ekologického centra Kralupy nad Vltavou.
Skupina Unipetrol spolupracuje s místními rybáři také v Ústeckém kraji, kde vysazují ryby již od roku 2010. Společně vypustili do řeky Bíliny více než sedm tun ryb v hodnotě 650 tisíc Kč. Spolana ve spolupráci s neziskovou organizací ALKA Wildlife se stará také o pár sokola stěhovavého hnízdícího v areálu Spolany, který letos vyvedl své vůbec první mládě. Okolí výrobního areálu, zejména dočišťovací nádrž, je vyhledávaným útočištěm řady chráněných a ohrožených živočišných druhů. Čistotu areálu potvrzuje přítomnost vydry říční, čírky obecné, ledňáčka říčního nebo pstruha obecného, tedy živočichů vysoce citlivých na kvalitu životního prostředí.
 
SPOLANA s.r.o., je jednou z největších chemických společností v České republice a jediným českým výrobcem PVC a kaprolaktamu. Produkuje také síran amonný a kyselinu sírovou. Zaměstnává více než 700 lidí. Od roku 2016 je Spolana vlastněna skupinou Unipetrol.
 
Skupina Unipetrol je největší rafinérskou a petrochemickou společností v Česku. Zaměřuje se na zpracování ropy a na výrobu, distribuci a prodej pohonných hmot a petrochemických produktů – zejména plastů a hnojiv. Ve všech těchto oblastech patří k významným hráčům na českém i středoevropském trhu. Do skupiny Unipetrol spadají rafinérie a výrobní závody v Litvínově a Kralupech nad Vltavou, společnost Paramo se značkou Mogul v Pardubicích a Kolíně, neratovická společnost Spolana a dvě výzkumná centra v Litvínově a Brně. Součástí Unipetrolu je i síť čerpacích stanic Benzina v Česku a na Slovensku. V Česku je Benzina s počtem 413 stanic největším řetězcem.  Unipetrol je v České republice jedna z největších firem z hlediska obratu. Za loňský rok utržila přes 130 miliard Kč a zaměstnává více než 4 800 lidí. Unipetrol je kromě rozvoje podnikání hrdý na to, že je společensky odpovědnou společností. Proto věnuje stejnou míru pozornosti iniciativám zaměřeným na kultivaci a podporu udržitelného rozvoje, vzdělávání, místních komunit a životního prostředí. V roce 2005 se Unipetrol stal součástí skupiny PKN Orlen, která je největším zpracovatelem ropy ve střední Evropě.
 
Kontakt: Pavel Kaidl, tiskový mluvčí, telefon: +420 736 502 520, e-mail: pavel.kaidl@unipetrol.cz

« zpět

 
 
 

Značky Skupiny ORLEN UNIPETROL