Jste zde: spolana.cz > CS/  O nás/  Nákup a dodavatelé
Velikost textu:  A AA
Nákup a dodavatelé
Vážení obchodní partneři, vážení dodavatelé,
 
chtěli bychom Vás informovat, že nákup služeb a materiálů v rámci skupiny Unipetrol je zajišťován Úsekem nákupu společnosti ORLEN Unipetrol RPA, s.r.o.
 
Naším cílem je zefektivnit proces nákupu a zajistit maximální kvalitu dodávaného zboží a služeb. Základním předpokladem je především spolupráce se spolehlivými, konkurenceschopnými a prověřenými dodavateli.
 
Jsme držitelem certifikátů pro systém řízení kvality podle ISO 9001, systém řízení ochrany životního prostředí podle ISO 14001, systém řízení bezpečnosti podle OHSAS 18001 a pro systém hospodaření s energiemi podle ISO 50001. Závazky společnosti vůči svým zákazníkům, zaměstnancům a vůči svému okolí v oblastech řízení kvality výrobků a poskytovaných služeb, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ochrany životního prostředí, hospodaření s energií, prevence závažných havárií a ochrany majetku společnosti  jsou uvedeny v Politice integrovaného systému řízení (viz IMS/Integrovaný systém managementu). Od našich dodavatelů očekáváme přínos k efektivnosti integrovaného systému řízení, vč. přínosů zlepšené výkonnosti a povědomí o důsledcích případného neplnění přijatých závazků.
 
Výběr našich dodavatelů provádíme při přísném dodržení zásad transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. Z hlediska vlivu na spotřebu energie je v nákupním procesu u vybraných oblastí (např. investiční projekty) posuzována také energetická náročnost dodávek.
 
Výběrová řízení probíhají prostřednictvím nákupní platformy Connect, kde naleznete bližší informace o probíhajících nákupních procesech ve skupině Unipetrol a v dalších společnostech kapitálové skupiny PKN Orlen.
Nákupní platforma Connect je jediným nástrojem pro vyhlašování výběrových řízení a poptávek, místem pro předkládání nabídek a zdrojem informací v rámci nákupních procesů ve skupině ORLEN Unipetrol.
 
Přihlášením do systému rychle získáte informace o nákupních procesech v kapitálové skupině PKN Orlen a ve skupině ORLEN Unipetrol.
 
Pro registraci klikněte na obrázek níže!
connect-CZ.jpg 
 
Důležité dokumenty:
 
 
Všeobecné obchodní podmínky pro dodávku zboží/služeb a náhradních dílů:

​​​​
 
 

Značky Skupiny ORLEN UNIPETROL