Jste zde: spolana.cz > CS/  MÉDIA/  Aktuality/  Spolaně bylo prodlouženo povolení k provozu elektrolýzy
Velikost textu:  A AA
Spolaně bylo prodlouženo povolení k provozu elektrolýzy

29-05-2017  

Společnost se zároveň zavázala k následné ekologické sanaci odstaveného provozu.
 
„Oceňujeme vstřícný postoj všech zúčastněných stran. Prodloužení stávajícího povolení o pět měsíců nám umožní dokončit přípravy na spuštění alternativního způsobu výroby PVC a poté na něj plynule přejít bez omezení majících vliv na kvalitu a bezpečnost,“ vysvětlil Karel Pavlíček, generální ředitel Spolany, a dodal: „Areál poté projde rozsáhlou sanací. Učiníme tak další významný krok v ekologizaci naší výroby.“
 
Spolana, která je od roku 2016 součástí skupiny Unipetrol, je jediným českým výrobcem kaprolaktamu a PVC. PVC je základní surovinou pro výrobu široké řady produktů, například stavebních či textilních materiálů. K jeho výrobě společnost používá princip amalgámové elektrolýzy, který od prosince letošního roku nahradí alternativním způsobem výroby pomocí externě nakupované suroviny EDC. Zavedení alternativního způsobu je dalším krokem k modernizaci výroby PVC. Spolana nyní vyhodnocuje také projekt výroby PVC membránovou elektrolýzou.
 
„Naší prioritou je bezpečnost výroby a minimalizace dopadů na životní prostředí. V nedávné době jsme investovali do modernizace výrobních technologií a optimalizace energetické efektivity několik desítek milionů korun. Všechny námi emitované látky splňují přísné limity a jejich objem se nám daří dále snižovat,“ uzavřel Karel Pavlíček.
 
Spolana je také aktivní v podpoře okolního životního prostředí. Ve spolupráci s neratovickou organizací Českého rybářského svazu již třetím rokem vypouští do Labe mladé kapry a ve spolupráci s neziskovou organizací ALKA Wildlife se stará o pár sokola stěhovavého hnízdícího v areálu Spolany. Okolí výrobního areálu a zejména dočišťovací nádrž je vyhledávaným útočištěm řady chráněných a ohrožených živočišných druhů. Čistotu areálu potvrzuje přítomnost vydry říční, čírky obecné nebo ledňáčka říčního, tedy živočichů vysoce citlivých na kvalitu životního prostředí.
 
SPOLANA a.s. je jednou z největších chemických společností v České republice a jediným českým výrobcem PVC a kaprolaktamu. Produkuje také hydroxid sodný, síran amonný a kyselinu sírovou. Zaměstnává více než 700 lidí. Od roku 2016 je Spolana vlastněna skupinou Unipetrol.
 
UNIPETROL, a.s., ovládá společnosti, které působí v petrochemickém průmyslu v České republice. V roce 2005 se Unipetrol stal součástí skupiny PKN Orlen, která je největším zpracovatelem ropy ve střední Evropě. Skupina Unipetrol se zaměřuje především na zpracování ropy, distribuci pohonných hmot a na petrochemickou výrobu.  Ve všech těchto oblastech patří k významným hráčům v České republice i na středoevropském trhu. Skupina Unipetrol je v České republice jedna z největších z hlediska obratu a zaměstnává téměř 4 500 lidí.
 
Kontakt:
Pavel Kaidl, tiskový mluvčí skupiny UNIPETROL
telefon: +420 736 502 520, e-mail: pavel.kaidl@unipetrol.cz

« zpět

 
 
 

Značky Skupiny ORLEN UNIPETROL