Jste zde: spolana.cz > CS/  MÉDIA/  Aktuality/  Spolana za miliardu zmodernizuje výrobu kyseliny sírové
Velikost textu:  A AA
Spolana za miliardu zmodernizuje výrobu kyseliny sírové

26-01-2023  

Důležitým pilířem strategického rozvojového plánu společnosti Spolana je modernizace provozu na výrobu kyseliny sírové. Ten v následujících třech letech projde postupnou proměnou. Hlavním přínosem projektu je zvýšení provozní spolehlivosti a bezpečnosti při současném snížení spotřeby elektrické energie a zemního plynu.

 

„Modernizace bude postupná, protože ji lze realizovat pouze během plánovaných odstávek výroby. Proto jsme celý projekt rozložili do tří let,“ vysvětluje Piotr Kearney, pověřený jednatel pro Spolanu, a dodává: „Klíčovými body projektu bude přenesení výroby páry nezbytné pro celý výrobní proces přímo do areálu kyseliny sírové a instalace modernějších a tím pádem úspornějších výrobních zařízení.“

Samotný projekt, jehož plánovaná investice by měla činit bezmála jednu miliardu korun, bude realizován firmou Nuberg Industries Limited, která je součástí indické průmyslové a technologické skupiny Nuberg.

Příslušnou smlouvu podepsali v Neratovicích zástupci obou podniků – Piotr Kearney jako pověřený jednatel za společnost Spolana a za společnost Nuberg Industries Limited se podpisu zúčastnil Sandip Kumar, obchodní ředitel pro Evropu.

„Tento projekt je příkladem globálních zkušeností naší společnosti s realizací projektů, které dokážou splnit příslušné požadavky díky vysoce kvalitním a nákladově efektivním dodávkám a řešením na klíč. Tento nejnovější projekt posílí naši strategickou pozici v České republice. Jsme rádi, že můžeme se společností Spolana spolupracovat, a těšíme se na další posílení našich vztahů,“ uvádí A. K. Tyagi, hlavní jednatel Nuberg Industries Limited.

Firma již v minulosti uskutečnila projekty výstavby výroby kyseliny sírové v Africe a Asii a má za sebou úspěšně dokončené projekty například v Saudské Arábii, Ománu, Turecku, Indii nebo Bangladéši. Jeden z nejnovějších projektů společnost realizovala ve Švédsku. „Při výběru dodavatele jsme mimo jiné vzali v potaz i reference z výstavby výroby hydroxidu sodného,“ dodává Jaroslav Hacko, investiční ředitel Spolany.

Práce budou zahájeny v září 2023 a dokončení projektu je plánováno v horizontu následujících tří let. Odstávky provozu budou v nadcházejícím období s ohledem na modernizační projekt delší, než je obvyklé, a nové zařízení se bude postupně měnit a napojovat na zařízení stávající.

Tekutá síra se používá pro výrobu kyseliny sírové a případně k dalším technickým účelům. Dodává se v železničních nádržkových vozech, které musí být vybaveny tepelně izolačním ochranným zařízením z těžko zápalného materiálu a samočinně otevíracími ventily. Při dopravě, manipulaci a skladování tekuté síry musí být dodržována příslušná zákonná ustanovení.

Své využití má i v procesu těžby a zpracování některých rud a nerostů, při výrobě baterií nebo během úpravy některých povrchů leptáním. Dále se používá také při průmyslovém čištění a samozřejmě ji najdete i v laboratořích coby laboratorní chemikálii. Od Spolany ji nakupují např. výrobci autobaterií. Koncentrovaná kyselina sírová se dále používá k výrobě kaprolaktamu. Ten se využívá při výrobě silonu, nylonu či perlonu a při následném použití zejména v textilním a oděvním průmyslu. Pro svou pružnost se uplatňuje například při výrobě sportovního oblečení, ale i dalších sportovních potřeb pro vodní sporty, zimní sporty či vysokohorskou turistiku a horolezectví.

Spolana (1).jpg

PKS_1_upravena.jpg

PKS_2_upravena.jpg


SPOLANA s.r.o. je jednou z největších chemických společností v České republice a jediným českým výrobcem PVC a kaprolaktamu. Produkuje také síran amonný a kyselinu sírovou. Zaměstnává více než 700 lidí. Od roku 2016 je Spolana vlastněna skupinou ORLEN Unipetrol. Skupina ORLEN Unipetrol je největší rafinérskou a petrochemickou společností v Česku. Zaměřuje se na zpracování ropy a na výrobu, distribuci a prodej pohonných hmot a petrochemických produktů – zejména plastů a hnojiv. Ve všech těchto oblastech patří k významným hráčům na českém i středoevropském trhu. Do skupiny ORLEN Unipetrol spadají rafinérie a výrobní závody v Litvínově a Kralupech nad Vltavou, společnost Paramo v Pardubicích, neratovická společnost Spolana, společnost REMAQ v Otrokovicích a dvě výzkumná centra v Litvínově a Brně. Součástí ORLEN Unipetrolu je i síť čerpacích stanic ORLEN Benzina v Česku a síť ORLEN na Slovensku a v Maďarsku. ORLEN Unipetrol je v České republice jedna z největších firem z hlediska obratu. Zaměstnává téměř 6 000 lidí. ORLEN Unipetrol je kromě rozvoje podnikání hrdý na to, že je společensky odpovědnou společností. Proto věnuje stejnou míru pozornosti iniciativám zaměřeným na kultivaci a podporu udržitelného rozvoje, vzdělávání, místních komunit a životního prostředí. V roce 2005 se ORLEN Unipetrol stal součástí skupiny ORLEN, která je největším zpracovatelem ropy ve střední Evropě.

Kontakt: Pavel Kaidl, tiskový mluvčí, telefon: +420 736 502 520, e-mail: pavel.kaidl@orlenunipetrol.cz

Nuberg EPC je globální poskytovatel projektů a projektového řízení na klíč. Z jednoho zdroje nabízí řešení a služby v oblasti projektování a výstavby průmyslových závodů, od tvorby konceptu až po jejich zprovoznění. Během posledních 25 let společnost zrealizovala přes 60 projektů na klíč ve více než 32 zemích. Svá řešení, technologické a projektovací služby poskytuje v prvotřídní kvalitě, včas a v rámci sjednaného rozpočtu.

Nuberg nabízí projekty na klíč se základním know-how v oblasti projektování a procesů, a to buď z vlastních zdrojů duševního vlastnictví nebo na základě licence od globálních technologických dodavatelů.

Nuberg se řadí mezi nejrychleji rostoucí společnosti poskytující řešení na klíč v segmentu chloralkalické chemie a výroby hydroxidu sodného, peroxidu vodíku, kyseliny sírové a chloridu vápenatého, a proto své služby poskytuje zejména v odvětvích výroby chemikálií a hnojiv, v oblasti energeticky a infrastruktury a v jaderném a obranném průmyslu.

Kontakt: Arun Tyagi, tiskový mluvčí, telefon: +91-9711003832, e-mail: aruntyagi@nuberg.in, web: www.nubergepc.com

« zpět

 
 
 

Značky Skupiny ORLEN UNIPETROL