Jste zde: spolana.cz > CS/  MÉDIA/  Aktuality/  Spolana spolu se žáky základní školy zvyšuje populaci ryb
Velikost textu:  A AA
Spolana spolu se žáky základní školy zvyšuje populaci ryb

15-05-2023  

Společnost Spolana společně se žáky základní školy, rybáři Českého rybářského svazu a Ekologickým centrem Kralupy nad Vltavou uspořádala tradiční akci zarybňování řeky Labe. Tento projekt je součástí dlouhodobé snahy Spolany o obnovu populace ryb v regionu a zlepšení místního vodního ekosystému. Do projektu se zapojují také žáci základních škol, kteří se při vypuštění ryb dozvídají zajímavosti o našich vodních tocích a učí se ohleduplnosti k životnímu prostředí.

Vypouštění ryb do řeky Labe je mezi žáky místních základních škol dlouhodobě oblíbenou akcí. Kromě vysazování ryb byl pro děti připraven také doprovodný program, ve kterém se děti hravou formou dozvěděly o vodě a životě v řece. „Jsme velmi rádi, že jsme se mohli do této akce zapojit. Děti se na akci velmi těšily, praktická výuka je vždy moc baví. Tato akce je skvělá příležitost pro všechny žáky, aby se dozvěděli více o životě v řekách a o tom, jak mohou pomoci chránit naše životní prostředí.“ uvedla Zuzana Synáková, učitelka 4. třídy základní školy z Kostelce nad Labem.

„Zarybňovalo se třemi metráky převážně kaprovitých ryb, mezi kterými bylo i několik kusů lína, nebo i krásný siven americký, který také patří do tekoucí vody řeky Labe.“ doplnil k vysazování ryb Luboš Zimmel, Vedoucí rybářského kroužku v Neratovicích, který se za Český rybářský svaz události účastnil.

„Těší nás, že se daří vysazování ryb do Labe pravidelně spojovat s praktickou výukou žáků místních  základních škol. Jsme velmi rádi, že o tuto akci mají děti dlouhodobě zájem a už teď se těšíme na medobraní na přelomu května a června, se kterým nám budou žáci také tradičně pomáhat.“ uvedl Piotr Kearney, jednatel společnosti Spolana.

Společnost Spolana se snaží o rozvoj životního prostředí nejen formou pravidelné výsadby ryb do řeky Labe, ale také podporou hnízdění kriticky ohroženého sokola stěhovavého, který pravidelně hnízdí na jednom z komínů výrobního areálu. Již pětiletou tradici má také chov včel medonosných. Ty jsou od roku 2018 chovány ve včelích úlech, které jsou umístěny ve starém areálu výroby čokolády a sacharinu a výbornou kvalitu stáčeného medu potvrdily testy akreditované laboratoře Výzkumného ústavu včelařského.

20230515-Spolana-Vysadba-ryb-do-Labe-1.jpg

20230515-Spolana-Vysadba-ryb-do-Labe-2.jpg
20230515-Spolana-Vysadba-ryb-do-Labe-3.jpg

SPOLANA s.r.o. je jednou z největších chemických společností v České republice a jediným českým výrobcem PVC a kaprolaktamu. Produkuje také síran amonný a kyselinu sírovou. Zaměstnává více než 700 lidí. Od roku 2016 je Spolana vlastněna skupinou ORLEN Unipetrol. Skupina ORLEN Unipetrol je největší rafinérskou a petrochemickou společností v Česku. Zaměřuje se na zpracování ropy a na výrobu, distribuci a prodej pohonných hmot a petrochemických produktů – zejména plastů a hnojiv. Ve všech těchto oblastech patří k významným hráčům na českém i středoevropském trhu. Do skupiny ORLEN Unipetrol spadají rafinérie a výrobní závody v Litvínově a Kralupech nad Vltavou, společnost Paramo v Pardubicích, neratovická společnost Spolana a dvě výzkumná centra v Litvínově a Brně. Součástí ORLEN Unipetrolu je i síť čerpacích stanic ORLEN Benzina v Česku a síť ORLEN na Slovensku a v Maďarsku ORLEN Unipetrol je v České republice jedna z největších firem z hlediska obratu. Zaměstnává téměř 6 000 lidí. ORLEN Unipetrol je kromě rozvoje podnikání hrdý na to, že je společensky odpovědnou společností. Proto věnuje stejnou míru pozornosti iniciativám zaměřeným na kultivaci a podporu udržitelného rozvoje, vzdělávání, místních komunit a životního prostředí. V roce 2005 se ORLEN Unipetrol stal součástí skupiny ORLEN, která je největším zpracovatelem ropy ve střední Evropě.

Kontakt: Pavel Kaidl, tiskový mluvčí, telefon: +420 225 001 407, +420 736 502 520, e-mail: pavel.kaidl@orlenunipetrol.cz

« zpět

 
 
 

Značky Skupiny ORLEN UNIPETROL