Jste zde: spolana.cz > CS/  MÉDIA/  Aktuality/  Spolana splňuje parametry bezpečného podniku
Velikost textu:  A AA
Spolana splňuje parametry bezpečného podniku

27-05-2014  

Neratovice, 23. května 2014 – Spolana byla oceněna v rámci programu „Bezpečný podnik“, který sedmnáctým rokem realizuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR spolu se Státním úřadem inspekce práce.

V Opavě si ocenění slavnostně převzali generální ředitel Spolany Karel Pavlíček a vedoucí sektoru bezpečnosti a kontroly Viktor Čech. „Jsem opravdu velmi rád, že se nám podařilo opět obhájit právo na držení osvědčení „Bezpečný podnik“. Je to pro mne jasný důkaz toho, že jsme úspěšní v úsilí o zvyšování bezpečnosti práce ve Spolaně a využívání výhod integrovaného systému řízení,“ říká Karel Pavlíček. „Snaha neustále zvyšovat bezpečnost práce na pracovišti je při našem podnikání naprostou prioritou. Ocenění „Bezpečný podnik“ si nejen vážíme, ale také nás motivuje k realizaci nových projektů v této oblasti. V letošním roce jsme se například rozhodli zaměstnance motivovat  k intenzivnějšímu uvědomování si odpovědnosti za vlastní zdraví a také jejich kolegů přímým navázáním individuálních odměn na dosahované ukazatele bezpečného chování,“ doplňuje Viktor Čech.

Program „Bezpečný podnik“ má za cíl především zvýšit u právnických a podnikajících fyzických osob úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, včetně ochrany životního prostředí, docílit tím zároveň i vyšší úrovně kultury práce a pracovní pohody a vytvořit podmínky pro zavedení integrovaného systému řízení. Ocenění je platné 3 roky. Program byl vyhlášen v roce 1996 ministrem práce a sociálních věcí a je vhodný k uplatnění u středních a velkých právních subjektů s minimálním počtem 100 zaměstnanců (limit je orientační). Od 1. července 2005 je garantem programu Státní úřad inspekce práce v Opavě.

SPOLANA a.s. je jednou z největších chemických společností v České republice a jediným českým výrobcem PVC a kaprolaktamu. Produkuje také hy​droxid sodný a síran amonný. Zaměstnává více než 700 lidí. Od roku 2006 je Spolana vlastněna polskou chemickou společností ANWIL, členem skupiny ORLEN. ​

Kontakt:
Jitka Němečková
manažerka komunikace
SPOLANA, a.s.
jitka.nemeckova@unipetrol.cz
tel.: +420 731 193 191​

« zpět

 
 
 

Značky Skupiny ORLEN UNIPETROL