Jste zde: spolana.cz > CS/  MÉDIA/  Aktuality/  Před Spolanou byly zasazeny dvě památné lípy
Velikost textu:  A AA
Před Spolanou byly zasazeny dvě památné lípy

07-11-2018  

Neratovice, 7. listopadu 2018 – Zástupci města Neratovice a obce Libiš vysadili před administrativní budovu společnosti Spolana, tradičního petrochemického výrobce patřící do skupiny Unipetrol, dvě památné lípy na oslavu 100. výročí vzniku samostatné Československé republiky a 120. výročí zahájení chemické výroby na Neratovicku. Slavnostního vysazení se zúčastnili také zástupci firmy, hymnu zazpívaly děti ze Základní umělecké školy v Neratovicích.
Město Neratovice se do oslav ke stému výročí republiky zapojilo bohatým kulturním programem, do kterého patří i vysazení těchto památných lip na místě, které je součástí bohaté historie, přítomnosti i budoucnosti našeho města,“ uvedla Markéta Rajchertová, místostarostka města Neratovice.
„Vysazení dvou památných lip jako připomínky vzniku samostatné republiky a jako připomínky zahájení chemické výroby v tomto areálu je vhodné symbolické spojení. Oba stromy zde zanechají odkaz budoucím generacím,“ řekl Miroslav Falta, místopředseda představenstva společnosti Spolana. 
Spolana v posledních letech mohutně investuje do modernizace a ekologizace závodu. V minulém roce ukončila výrobu PVC pomocí rtuťové elektrolýzy a uvedla na trh nový produkt – granulované zemědělské hnojivo Spolsan G. V uplynulých dnech již podeváté obhájila celosvětovou environmentální certifikaci Responsible Care neboli Odpovědné podnikání v chemii. Současně zahájila stavbu nového plynového energobloku, kterým od roku 2019 nahradí stávající hnědouhelnou teplárnu. Touto investicí za 200 milionů Kč dále sníží dopady výrobní činnosti na životní prostředí.
Spolana je aktivní také v podpoře okolního životního prostředí. Ve spolupráci s neratovickou organizací Českého rybářského svazu již čtvrtým rokem vypouští do Labe mladé ryby a ve spolupráci s neziskovou organizací ALKA Wildlife se stará o pár sokola stěhovavého hnízdícího v areálu Spolany. Od letošního roku se v areálu chovají také včely. Ve spolupráci se Svazem českých včelařů byly instalovány tři úly s roji včel medonosných. Kvalitu a výbornou chuť stočeného medu potvrdila akreditovaná laboratoř Výzkumného ústavu včelařského. O čistotě výrobního areálu a jeho okolí svědčí velký počet chráněných a ohrožených druhů živočichů, kteří jsou velmi citliví na kvalitu životního prostředí. Například dočišťovací nádrž čistírny odpadních vod je vyhledávaným útočištěm vydry říční, čírky obecné, ledňáčka říčního nebo pstruha obecného.

« zpět

 
 
 

Značky Skupiny ORLEN UNIPETROL