Jste zde: spolana.cz > CS/  MÉDIA/  Aktuality/  Spolana nebude usilovat o změnu integrovaného povolení
Velikost textu:  A AA
Spolana nebude usilovat o změnu integrovaného povolení

26-08-2016  

Společnost bude hledat technologické řešení, které umožní rekonstrukci retenční nádrže za jejího provozu.

Společnost reaguje na nedávné prohlášení Středočeského kraje, který vyjádřil nesouhlas s navrhovanou úpravou limitů pro vypouštění odpadních vod „Spolana vyjádření Středočeského kraje respektuje a zažádala Krajský úřad Středočeského kraje o stažení své žádosti o dočasné zvýšení limitů pro vypouštění odpadních vod,“ řekl Karel Pavlíček, generální ředitel a předseda představenstva společnosti Spolana. „Ačkoliv by původní plán revize retenční nádrže nepředstavoval rizika pro kvalitu vody v řece Labi, chceme obyvatelům kraje jasně deklarovat snahu o co nejmenší dopad aktivit firmy na životní prostředí v regionu. Proto budeme hledat jiné technické řešení, které nám umožní rekonstruovat retenční nádrž v co nejkratším možném termínu a bez omezení jejího provozu,“ dodal Karel Pavlíček.
 
Retenční nádrž S2 je vodní dílo, do kterého natékají vyčištěné vody z čistírny odpadních vod Spolany. Přelivnými věžemi tyto odpadní vody přepadají do výpustě odpadních vod. Samotná retenční nádrž má plochu cca 8 ha, vyčištěné odpadní vody se zde homogenizují a probíhá zde i samovolné dočištění. Společnost plánuje provézt preventivní revizi retenční nádrže, v žádném případě se nejedná o rekonstrukci z důvodu havarijního stavu zařízení. V současnosti není ohroženo životní prostředí nebo zdraví obyvatel. 
 
SPOLANA a.s. je jednou z největších chemických společností v České republice a jediným českým výrobcem PVC a kaprolaktamu. Produkuje také hydroxid sodný a síran amonný. Zaměstnává více než 700 lidí. Od roku 2016 je Spolana vlastněna skupinou Unipetrol.
 
UNIPETROL, a.s., ovládá společnosti, které působí v petrochemickém průmyslu v České republice. V roce 2005 se Unipetrol stal součástí skupiny PKN Orlen, která je největším zpracovatelem ropy ve střední Evropě. Skupina Unipetrol se zaměřuje především na zpracování ropy, distribuci pohonných hmot a na petrochemickou výrobu.  Ve všech těchto oblastech patří k významným hráčům v České republice i na středoevropském trhu. Skupina Unipetrol je v České republice jedna z největších z hlediska obratu a zaměstnává téměř 4 500 lidí.
 
Kontakt:
Mikuláš Duda
Manažer tiskového oddělení, UNIPETROL, a.s.
telefon: +420 225 001 407, +420 736 502 520

« zpět

 
 
 

Značky Skupiny ORLEN UNIPETROL