Jste zde: Home/  O nás/  Životní prostředí/  REACH
Velikost textu:  A AA
REACH
Reach-Logo.jpgEvropský parlament schválil 18. prosince 2006 nařízení č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek a o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, pro které se vžila zkratka REACH (registrace, evaluace a autorizace chemických látek) a ECHA. Účelem tohoto nařízení je především zajistit účinné fungování společného trhu pro chemické látky, ochranu lidského zdraví a životního prostředí před nežádoucími účinky chemických látek. Cílem souboru opatření je shromáždit veškeré dostupné informace o zhruba 30 000 chemických látkách na evropském trhu. Od roku 2020 by měly být používány pouze chemické látky se známými vlastnostmi a nejrizikovější chemikálie by měly být postupně omezovány a nahrazovány.
 
 
 

Značky Skupiny UNIPETROL