Jste zde: Home/  O nás/  Životní prostředí/  Odpady
Velikost textu:  A AA
Odpady
SPOLANA s.r. o. Neratovice je původce odpadů, se kterými nakládá podle zákona č. 185/2001 Sb.
o odpadech:
Katalogové číslo Název odpadu Kategorie
030399 Odpady jinak blíže neurčené O
060404 Odpady obsahující rtuť N
061302 Upotřebené aktivní uhlí N
070107 Halogenové destilační a reakční zbytky N
070108 Jiné destilační a reakční zbytky N
070110 Jiné filtrační koláče, upotřebená absorpční činidla N
070214 Odpady přísad obsahující nebezpečné látky N
070299 Odpady jinak blíže neurčené N
070703 Organická halogenová rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy N
070704 Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny, matečné louhy N
120112 Up​​otřebené vosky a tuky N
130208 Jiné motorové, převodové a mazací oleje N
140603 Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel N
150101 Papírové a lepenkové obaly O
150102 Plastové obaly O
150110 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné N
160303 Anorganické odpady obsahující nebezpečné látky N
160305 Organické odpady obsahující nebezpečné látky N
160506 Laboratorní chemikálie a jejich směsi, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky N
160709 Odpady obsahující nebezpečné látky N
170101 Beton O
170102 Cihly O
170201 Dřevo O
170202 Sklo O
170203 Plasty O
170601 Izolační materiály s obsahem azbestu O
170604 Izolační materiály O
170904 Směsné stavební a demoliční odpady O
 
 
 

Značky Skupiny UNIPETROL