Jste zde: Home/  MÉDIA/  Aktuality/  Událost vyšší moci
Velikost textu:  A AA
Událost vyšší moci

16-10-2020  

Vážení,
 
oznamujeme Vám, že dne 13. října 2020 došlo k mimořádné události - závažnému poškození parního kotle na výrobní jednotce kyseliny sírové ve výrobním závodě společnosti SPOLANA s.r.o. v Neratovicích, Česká republika. V důsledku tohoto poškození parního kotle došlo k následné  neplánované odstávce výroby na jednotkách kyseliny sírové a olea ve výrobním závodě společnosti SPOLANA s.r.o. v Neratovicích.
 
Tato událost představuje mj. mimořádnou, nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážku vzniklou nezávisle na vůli společnosti SPOLANA s.r.o. a mimo její kontrolu tj. událost vyšší moci. Tato překážka - událost vyšší moci i nadále trvá.
 
Vznik a trvání výše uvedené překážky - události vyšší moci na straně společnosti SPOLANA s.r.o. znemožňuje společnosti SPOLANA s.r.o. řádně plnit své závazky vyplývající ze smluvních vztahů se svými obchodními partnery.
 
Nastalá překážka - událost vyšší moci - vylučuje odpovědnost společnosti SPOLANA s.r.o. a zprošťuje společnost SPOLANA s.r.o. povinností vyplývajících ze smluvních vztahů s obchodními partnery, zejména povinnosti k náhradě škody či jiné újmy nebo povinností z jiných sankčních ustanovení smluv.
 
O případných změnách uvedené situace Vás budeme neprodleně informovat. V současné době a dle našich dosavadních zjištění odhadujeme, že odstávka výroby na jednotce kyseliny sírové a olea může trvat až do 16. listopadu 2020.
 
Děkujeme za pochopení.

« zpět

 
 
 

Značky Skupiny ORLEN UNIPETROL