Dla niedowidzącychRozmiar tekstu:AAA
Ve finále chemické soutěže pro děti z Mělnicka v neratovické Spolaně zvítězili žáci z Neratovic

13-05-2019  

Neratovice, 9. května 2019 – Spolana Neratovice zorganizovala společně s Gymnáziem Václava Třebízského ve Slaném a Hasičským záchranným sborem Středočeského kraje druhý ročník chemické soutěže Výzva pro chemika. Naučně-zábavné soutěže pro žáky 8. a 9. tříd základních škol na Mělnicku a Kladensku se zúčastnilo 17 pětičlenných týmů z 11 škol. Do finále tříkolové soutěže, které se uskutečnilo přímo v areálu neratovické Spolany, postoupily týmy ze základních škol v Neratovicích, Zlonicích a Kralupech nad Vltavou. Zvítězili žáci Základní školy Neratovice, 28. října 1157, pod týmovým názvem Laboři.
„Touto soutěží chceme v dětech vzbudit zájem o chemii. Letošní druhý ročník Výzvy pro chemika motivoval 85 žáků a 17 učitelů k účasti, což je pro nás potvrzení, že se tato naučně-zábavná soutěž líbí a přitahuje děti i učitele. Chceme ze soutěže udělat každoroční tradici,“ řekl Miroslav Falta, jednatel společnosti Spolana, a dodal: „Vítězný tým s názvem Laboři přijel ze Základní školy Neratovice, 28. října 1157.“ Členové vítězného týmu získali tablety a další věcné ceny. Odměněna byla i jejich škola, a to dárkovým šekem na vybavení chemické laboratoře v hodnotě 10 000 korun.
Do finále postoupily tři týmy, které se nejprve musely poprat s otázkami spojenými s ekologickou tématikou. Poté následovaly praktické úkoly přímo před budovou hasičského záchranného sboru: výroba sloní pasty a hašení ohně na čas. „Děti měly za úkol pomocí práškových hasicích přístrojů pod dozorem zkušeného hasiče co nejrychleji uhasit hořící benzín a naftu, tedy hořlaviny 1. a 2. stupně,“ řekl Martin Tomi, vedoucí hasičského záchranného sboru Spolany Neratovice. Doplňkovým úkolem byla výroba chemického piva.
„Chceme dětem ukázat, že chemie je nejen důležitá, ale také zajímavá a zábavná. Doufáme, že se nám děti podaří pro chemii nadchnout. Jsme rádi, že jsme se mohli spolupodílet na programu této soutěže a potěšilo by nás, kdyby se jednou ze soutěžících školáků stali studenti našeho gymnázia,“ komentuje Milan Dundr, ředitel Gymnázia Václava Beneše Třebízského ve Slaném.
Tato soutěž je pro děti zábavná a zároveň poučná. Již teď plánujeme, že se příští rok přihlásíme do třetího ročníku soutěže. Za získaný finanční obnos pořídíme vybavení chemické laboratoře, především kahany, ochranné šíty a brýle,“ řekla Irena Škantová, učitelka vítězného týmu ze Základní školy Neratovice, 28. října 1157.
Popis soutěže
V prvním online kole soutěže, které bylo zahájeno 21. ledna 2019, měly zúčastněné týmy za úkol zrealizovat zadaný chemický pokus s červeným zelím, pomocí kterého určily kyselost a zásaditost jednotlivých látek. Své výsledky postupně zaznamenávaly a videonahrávku pokusu poté uložily na webové stránky soutěže. K tomu navíc vyplnily vědomostní test. To vše během 30 dnů. Do druhého kola postoupilo šest nejlepších týmů. Uskutečnilo se 28. března a připravené úkoly byly zaměřené na bystrost i všeobecné znalosti v oboru chemie a bezpečnosti při nakládání s chemickými látkami. Součástí byly i chemické pokusy přímo v laboratoři. Tři vítězné týmy z 2. kola se utkaly ve finálovém kole 25. dubna v areálu Spolany Neratovice, kde byl pro ně připraven celodenní program plný pokusů a zajímavých zážitků. Více informací na www.vyzvaprochemika.cz
SPOLANA s.r.o. je jednou z největších chemických společností v České republice a jediným českým výrobcem PVC a kaprolaktamu. Produkuje také síran amonný a kyselinu sírovou. Zaměstnává více než 700 lidí. Od roku 2016 je Spolana vlastněna skupinou Unipetrol. Skupina Unipetrol je největší rafinérskou a petrochemickou společností v Česku. Zaměřuje se na zpracování ropy a na výrobu, distribuci a prodej pohonných hmot a petrochemických produktů – zejména plastů a hnojiv. Ve všech těchto oblastech patří k významným hráčům na českém i středoevropském trhu. Do skupiny Unipetrol spadají rafinérie a výrobní závody v Litvínově a Kralupech nad Vltavou, společnost Paramo se značkou Mogul v Pardubicích a Kolíně, neratovická společnost Spolana a dvě výzkumná centra v Litvínově a Brně. Součástí Unipetrolu je i síť čerpacích stanic Benzina, která je s počtem 412 stanic největším řetězcem v Česku. Unipetrol je v České republice jedna z největších firem z hlediska obratu. Za loňský rok utržila přes 130 miliard Kč a zaměstnává více než 4 700 lidí. V roce 2005 se Unipetrol stal součástí skupiny PKN Orlen, která je největším zpracovatelem ropy ve střední Evropě.
 
Kontakt: Pavel Kaidl, tiskový mluvčí, telefon: +420 736 502 520, e-mail: pavel.kaidl@unipetrol.cz

« zpět

 
 
 

Značky Skupiny ORLEN