Jste zde: spolana.cz > CS/  MÉDIA/  Aktuality/  Žáci z Neratovic pomohli rybářům vysadit do Labe čtyři metráky ryb
Velikost textu:  A AA
Žáci z Neratovic pomohli rybářům vysadit do Labe čtyři metráky ryb

30-05-2022  

Tradiční vypouštění ryb do Labe v Neratovicích si ani letos na jaře nenechali ujít žáci místních základních škol. Ti ve spolupráci s neratovickými rybáři vysadili do největšího českého vodního toku přibližně 400 kilogramů různých druhů ryb a již nyní se těší na podzimní kolo, pro které už v sádkách vyrůstá půl metráku fascinujících vodních tvorů.​ 

Vysazování ryb do Labe podporuje již devátým rokem neratovická společnost Spolana, která je součástí rafinérské a petrochemické skupiny ORLEN Unipetrol. Spolana se tímto projektem podílí na obnově rybí populace v Labi, která je nezbytná pro zlepšování ekosystému v této významné řece. Na projektu se kromě Spolany podílí také Český rybářský svaz a Ekologické centrum Kralupy nad Vltavou. Organizátoři akce se zajímavými aktivitami snaží probouzet u dětí ze základních škol zájem o životní prostředí a jeho ochranu. V rámci ekologického programu bylo v uplynulých letech vypuštěno do Labe již 7,5 tun ryb v hodnotě více než 500 tisíc korun.


„Máme velkou radost, že můžeme i nadále podporovat projekt zarybňování Labe ve spolupráci s místními rybáři a za účasti žáků základních škol, pro které je celá akce zajímavým zpestřením a rozšířením výuky,“ říká Miroslav Falta, jednatel Spolany, a dodává: „Ryby do Labe vypouštíme dvakrát ročně, vždy na jaře a na podzim, a to v těsné blízkosti areálu Spolana v Neratovicích. A po celý rok se důsledně staráme, aby námi vypouštěné ryby mohly žít v čisté vodě. Podobným způsobem se snažíme pečovat o životní prostředí v našem regionu i v dalších dlouhodobých projektech, ať se jedná o chov včel medonosných v našem výrobním areálu nebo o podporu hnízdění sokolů stěhovavých.“

„Letos jsme pro jarní vysazování ryb do Labe připravili jeden metrák ryb, převážně kapra obecného, a pro podzimní zarybňovací kolo počítáme s dalšími pěti metráky ryb – mezi nimi budou i dravé ryby, třeba štiky. Děti jsme seznámili s mnoha dalšími druhy ryb a vodních živočichů, kteří žijí v českých řekách a na jejich březích. V okolí Spolany má totiž svůj domov také řada druhů ohrožených ptáků a obojživelníků, což svědčí o tom, že je zde zdravé životní prostředí,“ shrnuje akci Vladimír Náhlovský, předseda Českého rybářského svazu Neratovice. Neratovičtí rybáři prozradili dětem spoustu zajímavostí ze života ryb, čím se živí a jak je rozpoznat.

„Je velký rozdíl mezi tím, když se dítě setká s rybou jen na obrázku v učebnici nebo když ji může živou vzít do rukou a vypustit ji do vody a pak ji pozorovat, jak plave a hledá si například úkryt,“ připomíná velký přínos podobných akcí vedoucí Ekologického centra Kralupy nad Vltavou Martina Černá, která se svým týmem pro žáky neratovických základních škol připravila zajímavý doprovodný program, v němž získávali povědomí o významu ochrany životního prostředí a především vody. Mezi probíraná témata patřilo například měření pH a teploty místní vody a také vodní zvukové hádanky.

Celkem bylo do Labe díky společnosti ORLEN Unipetrol vysazeno již 7,5 tun ryb a to od roku 2014. Vysazování ryb je jednou z vícero aktivit, jimiž společnost Spolana podporuje životního prostředí ve svém okolí. Ve Spolaně se také starají o ohrožené sokoly stěhovavé sídlící přímo v areálu a chovají zde i včely, jejichž med je každoročně oceňován nejvyšší, zlatou, známkou kvality. Péče o sokoly probíhá ve spolupráci s neziskovou organizací ALKA Wildlife od roku 2015. Sokoli zde od té doby přivedli na svět již osm mláďat. Spolana v posledních letech výrazně omezila vliv výroby na životní prostředí. Svědčí o tom vítané změny v přírodě. Okolí výrobního areálu, zejména dočišťovací nádrž, se díky tomu stalo vyhledávaným útočištěm řady chráněných a ohrožených živočišných druhů, a to včetně živočichů vysoce citlivých na kvalitu životního prostředí, jakými jsou vydry říční, čírky obecné, ledňáčci říční nebo pstruzi obecní.


SPOLANA s.r.o. je jednou z největších chemických společností v České republice a jediným českým výrobcem PVC a kaprolaktamu. Produkuje také síran amonný a kyselinu sírovou. Zaměstnává více než 700 lidí. Od roku 2016 je Spolana vlastněna skupinou ORLEN Unipetrol. Skupina ORLEN Unipetrol je největší rafinérskou a petrochemickou společností v Česku. Zaměřuje se na zpracování ropy a na výrobu, distribuci a prodej pohonných hmot a petrochemických produktů – zejména plastů a hnojiv. Ve všech těchto oblastech patří k významným hráčům na českém i středoevropském trhu. Do skupiny ORLEN Unipetrol spadají rafinérie a výrobní závody v Litvínově a Kralupech nad Vltavou, společnost Paramo se značkou Mogul v Pardubicích, neratovická společnost Spolana a dvě výzkumná centra v Litvínově a Brně. Součástí ORLEN Unipetrolu je i síť čerpacích stanic Benzina ORLEN v Česku a na Slovensku. V Česku je Benzina ORLEN s počtem 426 stanic největším řetězcem, na Slovensku s 23 stanicemi od roku 2019 nejrychleji rostoucím řetězcem. ORLEN Unipetrol je v České republice jedna z největších firem z hlediska obratu. Zaměstnává téměř 5 000 lidí. ORLEN Unipetrol je kromě rozvoje podnikání hrdý na to, že je společensky odpovědnou společností. Proto věnuje stejnou míru pozornosti iniciativám zaměřeným na kultivaci a podporu udržitelného rozvoje, vzdělávání, místních komunit a životního prostředí. V roce 2005 se ORLEN Unipetrol stal součástí skupiny ORLEN, která je největším zpracovatelem ropy ve střední Evropě.

Spolana-Ryby-Labe-1.jpg
Spolana-Ryby-Labe-2.jpg

Spolana-Ryby-Labe-3.jpg

Kontakt: Pavel Kaidl, tiskový mluvčí, telefon: +420 225 001 407, +420 736 502 520, e-mail: pavel.kaidl@orlenunipetrol.cz

« zpět

 
 
 

Značky Skupiny ORLEN UNIPETROL