Dla niedowidzącychRozmiar tekstu:AAA
Legislativa

Podmínky pro práci s otevřeným ohněm - SGŘ 23-13  Příloha_2.pdfPříloha_2.pdf
Povolení k vjezdu do prostorů s nebezpečím výbuchu - SGŘ-23-13  Příloha_13.pdfPříloha_13.pdf 

 

SGŘ-01-07.pdfSGŘ-01-07.pdf  Propustkový řád
Přílohy:     Příloha1_SGŘ-01-07.pdfPříloha1_SGŘ-01-07.pdf    Příloha2_SGŘ-01-07.pdfPříloha2_SGŘ-01-07.pdf     Příloha3_SGŘ-01-07.pdfPříloha3_SGŘ-01-07.pdf    Příloha4_SGŘ-01-07.pdfPříloha4_SGŘ-01-07.pdf        

                Příloha5_SGŘ-01-07.pdfPříloha5_SGŘ-01-07.pdf    Příloha6_SGŘ-01-07.pdfPříloha6_SGŘ-01-07.pdf     Příloha7_SGŘ-01-07.pdfPříloha7_SGŘ-01-07.pdf


SGŘ-09-07.pdfSGŘ-09-07.pdf  Zdvihací zařízení a prostředky pro vázání, zavěšení a uchopení břemen
Přílohy:  Příloha_1.pdfPříloha_1.pdf   Příloha_2.pdfPříloha_2.pdf   Příloha_3.pdfPříloha_3.pdf   Příloha_4.pdfPříloha_4.pdf   Příloha_5.pdfPříloha_5.pdf    Příloha_6.pdfPříloha_6.pdf    


SGŘ-15-06.pdfSGŘ-15-06.pdf  Dopravně provozní řád

Přílohy:  Příloha1.pdfPříloha1.pdf  Příloha2.pdfPříloha2.pdf   Příloha3.pdfPříloha3.pdf   Příloha4.pdfPříloha4.pdf   Příloha5.pdfPříloha5.pdf   Příloha6.pdfPříloha6.pdf   Příloha7.pdfPříloha7.pdf  

             Příloha8.pdfPříloha8.pdf  Příloha9.pdfPříloha9.pdf

SGŘ-23-14.pdfSGŘ-23-14.pdf  Povolování práce na zařízení a prací za mimořádných podmínek
Přílohy:  Příloha_1.pdfPříloha_1.pdf  Příloha_2.pdfPříloha_2.pdf   Příloha_3.pdfPříloha_3.pdf   Příloha_4.pdfPříloha_4.pdf   Příloha_5.pdfPříloha_5.pdf   Příloha_6.pdfPříloha_6.pdf

 

SGŘ-24-03.pdfSGŘ-24-03.pdf  Vodní hospodářství
Přílohy:   Příloha_1.pdfPříloha_1.pdf   Příloha_2.pdfPříloha_2.pdf   Příloha_3.pdfPříloha_3.pdf   Příloha_4.pdfPříloha_4.pdf    Příloha_5.pdfPříloha_5.pdf


SGŘ-26-05.pdfSGŘ-26-05.pdf  Povinnosti externích firem v areálu Spolany
Přílohy:   Příloha 1.pdfPříloha 1.pdf   Příloha 2.pdfPříloha 2.pdf   Příloha 3.pdfPříloha 3.pdf   Příloha 4.pdfPříloha 4.pdf   Příloha 5.pdfPříloha 5.pdf   Příloha 6.pdfPříloha 6.pdf

BI_00_01.pdfBI-00-01.pdf  Základní bezpečnostní instrukce pro zaměstnance

 BI-00-03.pdfBI-00-03.pdf  Pravidla používání osobních ochranných pracovních prostředků
  Přílohy:    Příloha_1.pdfPříloha_1.pdf    Příloha_2.pdfPříloha_2.pdf


 BI-00-05.pdfBI-00-05.pdf  Používání služebních i soukromých jízdních kol a soukromých koloběžek v areálu SPOLANA a.s.

 Příloha:  Příloha_1.pdfPříloha_1.pdf


 MP-12-01.pdfMP-12-01.pdf  Evidence vstupu do kontrolovaného pásma
Přílohy:  Příloha_1.pdfPříloha_1.pdf   Příloha_2.pdfPříloha_2.pdf   Příloha_3.pdfPříloha_3.pdf   Příloha_4.pdfPříloha_4.pdf   Příloha_5.pdfPříloha_5.pdf

 
 

Značky Skupiny ORLEN