Dla niedowidzącychRozmiar tekstu:AAA
Legislativa


Povolení k vjezdu do prostorů s nebezpečím výbuchu  SGŘ-23-13_Příloha_13.pdfSGŘ-23-13_Příloha_13.pdf

 

 SGŘ-01-07.pdfSGŘ-01-07.pdf  Propustkový řád
Přílohy:   SGŘ-01-07_Příloha_1.pdfSGŘ-01-07_Příloha_1.pdf  SGŘ-01-07_Příloha_2.pdfSGŘ-01-07_Příloha_2.pdf  SGŘ-01-07_Příloha_3.pdfSGŘ-01-07_Příloha_3.pdf  SGŘ-01-07_Příloha_4.pdfSGŘ-01-07_Příloha_4.pdf

              SGŘ-01-07_Příloha_5.pdfSGŘ-01-07_Příloha_5.pdf  SGŘ-01-07_Příloha_6.pdfSGŘ-01-07_Příloha_6.pdf  SGŘ-01-07_Příloha_7.pdfSGŘ-01-07_Příloha_7.pdf

 

SPP-00-11.pdfSPP-00-11.pdf  Politika fyzické bezpečnosti skupiny UNIPETROL ve společnosti SPOLANA a.s.


SGŘ-09-07.pdfSGŘ-09-07.pdf  Zdvihací zařízení a prostředky pro vázání, zavěšení a uchopení břemen
Přílohy:  Příloha-1.pdfPříloha-1.pdf  Příloha-2.pdfPříloha-2.pdf  Příloha-3.pdfPříloha-3.pdf  Příloha-4.pdfPříloha-4.pdf  Příloha-5.pdfPříloha-5.pdf  Příloha-6.pdfPříloha-6.pdf


SGŘ-15-06.pdfSGŘ-15-06.pdf  Dopravně provozní řád

Přílohy:  Příloha1.pdfPříloha1.pdf  Příloha2.pdfPříloha2.pdf   Příloha3.pdfPříloha3.pdf   Příloha4.pdfPříloha4.pdf   Příloha5.pdfPříloha5.pdf   Příloha6.pdfPříloha6.pdf   Příloha7.pdfPříloha7.pdf  

             Příloha8.pdfPříloha8.pdf  Příloha9.pdfPříloha9.pdf

 

SGŘ-23-03.pdfSGŘ-23-03.pdf Práce na elektrických zařízeních a jejich obsluha

Přílohy: Příloha_1.pdfPříloha_1.pdf Příloha_2.pdfPříloha_2.pdf Příloha_3.pdfPříloha_3.pdf Příloha_4.pdfPříloha_4.pdf Příloha_5.pdfPříloha_5.pdf Příloha_6.pdfPříloha_6.pdf 

             příloha_7_Příkaz B.pdfpříloha_7_Příkaz B.pdf

 

SPP-23-14.pdfSPP-23-14.pdf   Povolování práce na zařízení a prací za mimořádných podmínek
Přílohy:  SPP-23-14_příloha 1.pdfSPP-23-14_příloha 1.pdf  SPP-23-14_příloha 2.pdfSPP-23-14_příloha 2.pdf  SPP-23-14_příloha 3.pdfSPP-23-14_příloha 3.pdf  SPP-23-14_příloha 4.pdfSPP-23-14_příloha 4.pdf

              SPP-23-14_příloha 5.pdfSPP-23-14_příloha 5.pdf  SPP-23-14_příloha 6.pdfSPP-23-14_příloha 6.pdf   SPP-23-14_příloha 7.pdfSPP-23-14_příloha 7.pdf

 

SGŘ-24-03.pdfSGŘ-24-03.pdf  Vodní hospodářství
Přílohy:   SGŘ-24-03_Příloha_1.pdfSGŘ-24-03_Příloha_1.pdf  SGŘ-24-03_Příloha_2.pdfSGŘ-24-03_Příloha_2.pdf  SGŘ-24-03_Příloha_3.pdfSGŘ-24-03_Příloha_3.pdf  SGŘ-24-03_Příloha_4.pdfSGŘ-24-03_Příloha_4.pdf

                SGŘ-24-03_Příloha_5.pdfSGŘ-24-03_Příloha_5.pdf


SGŘ-26-05.pdfSGŘ-26-05.pdf  Povinnosti externích firem v areálu Spolany
Přílohy:   SGŘ-26-05_Příloha_1.pdfSGŘ-26-05_Příloha_1.pdf  SGŘ-26-05_Příloha_2.pdfSGŘ-26-05_Příloha_2.pdf  SGŘ-26-05_Příloha_3.pdfSGŘ-26-05_Příloha_3.pdf  SGŘ-26-05_Příloha_4.pdfSGŘ-26-05_Příloha_4.pdf
              SGŘ-26-05_Příloha_5.pdfSGŘ-26-05_Příloha_5.pdf  SGŘ-26-05_Příloha_6.pdfSGŘ-26-05_Příloha_6.pdf

 

BI_00_01.pdfBI-00-01.pdf  Základní bezpečnostní instrukce pro zaměstnance
 

BI-00-03.pdfBI-00-03.pdf  Pravidla používání osobních ochranných pracovních prostředků
  Přílohy:   BI-00-03_Příloha_1.pdfBI-00-03_Příloha_1.pdf    BI-00-03_Příloha_2.pdfBI-00-03_Příloha_2.pdf


 BI-00-05.pdfBI-00-05.pdf Používání služebních i soukromých jízdních kol a soukromých koloběžek v areálu SPOLANA a.s.

 Příloha:    BI-00-05_Příloha_1.pdfBI-00-05_Příloha_1.pdf

 BI 00-14.pdfBI 00-14.pdf  Práce ve výškách – přenosné žebříky

Přílohy:  BI 00-14_Příloha_1.pdfBI 00-14_Příloha_1.pdf  BI 00-14_Příloha_2.pdfBI 00-14_Příloha_2.pdf

 

 BI 00-15.pdfBI 00-15.pdf  Práce ve výškách – používání dočasných stavebních konstrukcí (lešení)

Přílohy: BI 00-15_Příloha_1.pdfBI 00-15_Příloha_1.pdf BI 00-15_Příloha_2.pdfBI 00-15_Příloha_2.pdf BI 00-15_Příloha_3.pdfBI 00-15_Příloha_3.pdf BI 00-15_Příloha_4.pdfBI 00-15_Příloha_4.pdf

 

 BI 00-16.pdfBI 00-16.pdf  Výkopové práce

 Přílohy:BI 00-16_Příloha_1.pdfBI 00-16_Příloha_1.pdf BI 00-16_Příloha_2.pdfBI 00-16_Příloha_2.pdf BI 00-16_Příloha_3.pdfBI 00-16_Příloha_3.pdf

 

BI 00-17.pdfBI 00-17.pdf  Práce v nebezpečných prostorách

 Přílohy:BI 00-17_Příloha_1.pdfBI 00-17_Příloha_1.pdf BI 00-17_Příloha_2.pdfBI 00-17_Příloha_2.pdf BI 00-17_Příloha_3.pdfBI 00-17_Příloha_3.pdf


 MP-12-01.pdfMP-12-01.pdf  Evidence vstupu do kontrolovaného pásma

 Přílohy: MP-12-01_Příloha_1.pdfMP-12-01_Příloha_1.pdf   MP-12-01_Příloha_2.pdfMP-12-01_Příloha_2.pdf  MP-12-01_Příloha_3.pdfMP-12-01_Příloha_3.pdf   MP-12-01_Příloha_4.pdfMP-12-01_Příloha_4.pdf  

              MP-12-01_Příloha_5.pdfMP-12-01_Příloha_5.pdf

 
 

Značky Skupiny ORLEN