Dla niedowidzącychRozmiar tekstu:AAA
Spolana rozšiřuje své produktové portfolio

23-01-2017  

Praha, 23. ledna 2017 – Neratovická společnost SPOLANA a.s., která je od roku 2016 součástí skupiny Unipetrol, pokračuje v rozvoji výroby a rozšiřování produktového portfolia. Novým produktem Spolany v oblasti agrochemického výrobního segmentu bude granulovaná forma zemědělského hnojiva síranu amonného.
 
„Spolana se tak vrací na trh s hnojivem určeným k přímému použití a zvýší své exportní schopnosti. Jde o první krok v rozvoji produktové škály vícesložkových hnojiv na bázi síranu amonného,“ vysvětlil Karel Pavlíček, generální ředitel Spolany.
 
V petrochemickém segmentu Spolana připravuje spuštění alternativní technologie výroby polyvinylchloridu (PVC) v návaznosti na nutnost odstavení amalgámové elektrolýzy vyrábějící chlór. Na konci minulého roku byl vybrán dodavatel pro zajištění stavebně-technických prací. Stala se jím firma K-Protos,a.s., která provádí výrobu a montáž zařízení pro chemický průmysl a energetiku. Pracovníci dodavatelské firmy v současnosti intenzivně pracují na úpravě skladovacích a transportních kapacit uvnitř závodu, nezbytných pro spuštění výroby PVC z externě dodávané suroviny.
 
Jednou z priorit společnosti Spolana je i minimalizace dopadů její činnosti na životní prostředí. Příkladem jsou aktuálně realizované investice do nových zařízení v řádech desítek milionů korun, které omezí emise trichloretylenu. Celkově se za rok 2015 podařilo hodnoty všech emitovaných látek meziročně snížit téměř o 5 %.
 
Spolana také pokračuje v zavádění opatření na optimalizaci energetické spotřeby. „V minulém roce jsme investovali do optimalizace energetické efektivity a do interních technologických procesů,“ řekl Karel Pavlíček a dodal: „Pokračujeme také ve zvyšování procesní bezpečnosti. Prvořadým cílem je bezpečnost našich zaměstnanců a pracovníků externích firem působících v areálu Spolany.“
 
Spolana, jedna z největších chemických výrobních společností v České republice, je důležitou součástí skupiny Unipetrol. Jako významný odběratel etylenu umožňuje Unipetrolu lépe plánovat a optimalizovat výrobní i prodejní kapacity.
 
SPOLANA a.s. je jednou z největších chemických společností v České republice a jediným českým výrobcem PVC a kaprolaktamu. Produkuje také hydroxid sodný a síran amonný. Zaměstnává více než 700 lidí. Od roku 2016 je Spolana vlastněna skupinou Unipetrol.
 
UNIPETROL, a.s., ovládá společnosti, které působí v petrochemickém průmyslu v České republice. V roce 2005 se Unipetrol stal součástí skupiny PKN Orlen, která je největším zpracovatelem ropy ve střední Evropě. Skupina Unipetrol se zaměřuje především na zpracování ropy, distribuci pohonných hmot a na petrochemickou výrobu.  Ve všech těchto oblastech patří k významným hráčům v České republice i na středoevropském trhu. Skupina Unipetrol je v České republice jedna z největších z hlediska obratu a zaměstnává téměř 4 500 lidí.
 
Kontakt:
Pavel Kaidl, tiskový mluvčí skupiny UNIPETROL
telefon: +420 736 502 520, e-mail: pavel.kaidl@unipetrol.cz

-

« zpět

 
 
 

Značky Skupiny ORLEN